13 IANUARIE

Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și dacă cineva păcătuiește, avem un avocat la Tatăl, pe Isus Cristos cel drept — 1 Ioan 2:1; KJV.

Dacă aflăm că din cauza lipsei credinței sau a slăbiciunii cărnii am făcut vreun pas greșit, contrar voinței Domnului și celor mai bune interese spirituale ale noastre, să nu pierdem niciun moment pentru a ne reface pașii și a chema pe Domnul. Noi avem un altar sfințit cu sângele prețios al lui Cristos, cu mult superior în toate privințele față de cel pe care Avraam l-a sfințit cu sângele animalelor tipice. Apostolul ne îndeamnă: „Să ne apropiem deci cu îndrăzneală [cu curaj, plini de credință] de tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har, pentru ajutor la timpul potrivit” (Evrei 4:16) — Z ’01, 233 (R2847).

Nu este corect ca copilul lui Dumnezeu să păcătuiască; dar dacă păcătuiește, el depinde de apărarea eficientă a lui Isus Cristos Cel Drept atunci când se pocăiește. Așa cum un avocat iscusit spune orice lucru bun în favoarea clientului său și pune răul în cea mai bună lumină posibilă, tot așa Isus, Avocatul nostru, ne acoperă toate petele cu meritul Său, și având favoarea Curții Cerești, apără cu succes cauza noastră, a clienților Săi — PT 1926, 189, 190.

Pasaje paralele: Ioan 16:7; Romani 3:20-26; 4:24, 25; 8:34; 10:4; 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 5:18; Filipeni 3:9; Evrei 7:25; 9:24; 1 Ioan 1:7; 2:2; 4:10.

Cântări: 190 [-], 15, 168 [127], 178 [132, 220], 187 [139], 290 [174], 207 [-].

Poeziile Zorilor, 155: Tovarășul meu.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 201 (R5491: „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 905).

Întrebări: Ce experiențe din timpul săptămânii m-au făcut să merg la Avocat? Care a fost rezultatul?