13 APRILIE

Dacă nu mâncați carnea Fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi — Ioan 6:53.

Domn iubit, cu bucurie mâncăm (însușim pentru nevoile noastre) meritul naturii Tale curate, sacrificată pentru noi — pentru îndreptățirea noastră. Cu bucurie ne împărtășim din paharul suferințelor Tale, socotind o binecuvântată favoare să suferim cu Tine, ca apoi, la momentul cuvenit, să și domnim împreună cu Tine; să fim morți cu Tine, ca apoi, în viitorul veșnic, să trăim cu Tine, să fim asemenea Ție și să ne împărtășim, ca mireasă a Ta, de iubirea și mărirea Ta. Ah, cât de credincioși trebuie să fim pentru a putea îndeplini nu numai simbolul, ci și realitatea! Binecuvântate Domn, auzim cuvântul Tău, spunând: „Paharul pe care-l beau Eu îl veți bea și cu botezul cu care sunt botezat Eu veți fi botezați”. Doamne, din puterea noastră noi nu suntem în stare a ne jertfi astfel; dar nouă ne este îndeajuns harul Tău, căci cu totul ai Tăi suntem, acum și în vecii vecilor — Z ’99, 51 (R2436).

*       *       *

A mânca carnea Fiului Omului parțial înseamnă a ne însuși prin credință umanitatea Sa perfectă; și a bea sângele Său parțial înseamnă a ne însuși prin credință viața Sa perfectă. Astfel ne însușim de la Cristos un echivalent exact al datoriei noastre din cauza păcatului lui Adam. Pentru umanitatea perfectă și viața perfectă pe care le însușim suntem socotiți ca fiind perfecți și ca având viață perfectă. Dacă nu ne însușim acestea, suntem morți în Adam și nu putem avea viață, dar dacă ne însușim acestea, avem viață. A mânca carnea Lui și îndeosebi a bea sângele Lui, parțial mai înseamnă și partea Bisericii în moartea de sacraficiu împreună cu El — PT 1933, 63.

Pasaje paralele: Matei 26:26-28; 1 Corinteni 11:23-29; Ioan 6:47-58; 1 Corinteni 10:16; Romani 6:3-10; 8:10; 1 Corinteni 15:29-34; Coloseni 1:24; 2 Timotei 2:10-12; Evrei 13:13-16.

Cântări: 325 [-], 123 [-], 277 [-], 135 [114], 259 [168], 132 [112, 230], 299 [-].

Poeziile Zorilor, 55: „Până vine El”.                                                        

Lectură din Turn: Z ʼ13, 328 (R5342: Ce înseamnă a mânca trupul și a bea sângele DomnuluiVDM, Vol. 16, Nr. 5, pag. 1161).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 84 (R5421: „Puteți voi?”VDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. 1029); Z ʼ15, 67 (R5640: Sângele stropirii de paștiVDM, Vol. 10, Nr. 1, pag. 661); Z ʼ16, 83 (R5869: Gânduri în legătură cu sărbătoarea Cinei de AmintireVDM, Vol. 4, Nr. 4, pag. 267).

L.T. în limba rusă; R2115; R5421; R5640; R5869.

L.T. în limba ucraineană; R2115; R5421; R5640; R5869.

L.T. în limba engleză; R2115; R5421; R5640; R5869.

Întrebări: Am mâncat eu carnea Sa și am băut eu sângele Său săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 13 APRILIE [R5803] (Cântarea 183)