12 MAI

De aceea având aceste promisiuni, preaiubiților, să ne curățim de fiecare întinare a cărnii și a spiritului, desăvârșind sfințenia în teama de Dumnezeu 2 Corinteni 7:1.

Câți dintre moștenitorii în perspectivă ai Împărăției află că ei se murdăresc cu răutate, viclenie, fățărnicie, invidie, vorbire de rău! Este sigur că fiecare are unele dintre aceste slăbiciuni, dacă nu toate, în carnea sa, cu care trebuie să se răfuiască mai ales la începutul chemării sale de creștin. Cu câtă grijă ar trebui ca toți să înlăture aceste lucruri! Cum ar trebui ca fiecare să-și cerceteze nu numai orice faptă a vieții, orice cuvânt și orice cuget, ci și orice motiv care determină cugetele, cuvintele și faptele sale, pentru ca ei să poată fi din ce în ce mai curățați de întinările pământești și să fie din ce în ce tot mai plăcuți Domnului! — Z ’03, 408 (R3265).

*       *       *

Prin întinarea cărnii se înțeleg defectele care sunt înrădăcinate și exteriorizate prin trup, cum ar fi năravurile cu tutunul, narcoticele și alcoolul, lipsa de castitate, lăcomia, murdăria trupească etc. Prin întinarea spiritului se înțeleg defectele care sunt înrădăcinate și exteriorizate prin minte, cum ar fi mânia, ura, răutatea, presupunerea de rău, fățărnicia, hrăpăreția, necredința, deznădejdea, trufia etc. Promisiunile care sunt cuprinse în Legământul întărit prin Jurământ sunt mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru curățirea noastră de întinarea cărnii și a spiritului; iar metoda cea mai bună pentru a ne curăța este reverența față de Dumnezeu, prin care ne completăm consacrarea — PT 1932, 48.

Pasaje paralele: 2 Corinteni 6:17, 18; Geneza 22:16-18; Psalmii 51:10; Ioan 15:3; 1 Ioan 1:7-9; Galateni 5:19-21; Efeseni 4:17-32; 5:26; Coloseni 3:5-9; Romani 8:1-14; 12:2, 9-21; Galateni 5:22-25; 6:7-10; Coloseni 3:10-17; 1 Tesaloniceni 5:11-22.

Cântări: 130 [111], 78, 196 [142], 198 [-], 1, 20, 125 [-].

Poeziile Zorilor, 211: În sfârșit dulce armonie.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 230 (R5737: Curățirea noastră ― interioară și exterioară ― VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 489).

Întrebări: Am încercat eu săptămâna aceasta să pun în practică îndemnurile din acest verset? În ce mod? Cu ce rezultate?