11 MAI

Datorită ție suntem uciși cât este ziua de lungă; suntem socotiți ca oi pentru măcel — Psalmii 44:22.

Trebuie să ne amintim că avem un singur sacrificiu; că trebuie să-l oferim Domnului zi de zi valorificând fiecare posibilitate pe care o avem de a sluji Lui și celor care sunt ai Lui. Trebuie să ne amintim că în timp ce singurul sacrificiu constă din multe sacrificii mici, dintre care unele sunt prea neînsemnate spre a fi amintite sau chiar luate în seamă, totuși, vor fi necesare toate acestea spre a întregi singurul sacrificiu pe care l-am făcut la început când am intrat în familia Sa. Când ne-am dat voința, am dat totul; și orice reținere, în oricare din micile afaceri ale vieții — orice refuz de a sacrifica ceea ce noi cugetăm că ar plăcea Domnului — este o reținere din ceea ce i-am dedicat Lui — Z ’03, 408 (R3265).

*       *       *

Din loialitate față de persoana, caracterul, cuvântul și cauza Domnului, urmașii credincioși ai lui Cristos au fost persecutați de-a lungul Veacului Evanghelic. Viața lor a fost socotită ca având tot atât de mică importanță ca viața unei oi și ei au fost măcelăriți tot atât de crunt. Totuși, așa cum Iehova a găsit plăcere în moartea sacrificială a Aceluia care a fost înjunghiat ca Mielul lui Dumnezeu, tot așa Domnul găsește plăcere în moartea sacrificială pe care o suferă cei credincioși pentru cauza Sa; căci „prețioasă este în ochii lui Iehova moartea sfinților săi” (Psalmii 116:15) — PT 1933, 79.

Pasaje paralele: Romani 8:35, 36; Matei 5:10-12, 44; 10:16-18, 21, 22, 26, 28; 20:22, 23; 23:34, 35; Luca 21:12-19; Ioan 15:18, 19; 16:1, 2; 1 Corinteni 4:9-13; 15:30-32; 2 Corinteni 4:8-12; Ioan 12:23-26; 2 Tesaloniceni 1:4; 2 Timotei 2:9-12; Evrei 10:32-34; 13:12, 13; 1 Petru 3:14-17.

Cântări: 146 [-], 134 [113], 150 [-], 25, 93, 279 [16], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 176: Uneori chiar mă întreb.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 35 (R5172: Prețul uceniciei  ― VDM, Vol. 20, Nr. 4, pag. 1462).

Întrebări: Am suferit eu persecuție săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?