11 MAI

Datorită ție suntem uciși cât este ziua de lungă; suntem socotiți ca oi pentru măcel — Psalmii 44:22.

Trebuie să ne amintim că avem un singur sacrificiu; că trebuie să-l oferim Domnului zi de zi valorificând fiecare posibilitate pe care o avem de a sluji Lui și celor care sunt ai Lui. Trebuie să ne amintim că în timp ce singurul sacrificiu constă din multe sacrificii mici, dintre care unele sunt prea neînsemnate spre a fi amintite sau chiar luate în seamă, totuși, vor fi necesare toate acestea spre a întregi singurul sacrificiu pe care l-am făcut la început când am intrat în familia Sa. Când ne-am dat voința, am dat totul; și orice reținere, în oricare din micile afaceri ale vieții — orice refuz de a sacrifica ceea ce noi cugetăm că ar plăcea Domnului — este o reținere din ceea ce i-am dedicat Lui — Z ’03, 408 (R3265).

*       *       *

Din loialitate față de persoana, caracterul, cuvântul și cauza Domnului, urmașii credincioși ai lui Cristos au fost persecutați de-a lungul Veacului Evanghelic. Viața lor a fost socotită ca având tot atât de mică importanță ca viața unei oi și ei au fost măcelăriți tot atât de crunt. Totuși, așa cum Iehova a găsit plăcere în moartea sacrificială a Aceluia care a fost înjunghiat ca Mielul lui Dumnezeu, tot așa Domnul găsește plăcere în moartea sacrificială pe care o suferă cei credincioși pentru cauza Sa; căci „prețioasă este în ochii lui Iehova moartea sfinților săi” (Psalmii 116:15) — PT 1933, 79.

Pasaje paralele: Romani 8:35, 36; Matei 5:10-12, 44; 10:16-18, 21, 22, 26, 28; 20:22, 23; 23:34, 35; Luca 21:12-19; Ioan 15:18, 19; 16:1, 2; 1 Corinteni 4:9-13; 15:30-32; 2 Corinteni 4:8-12; Ioan 12:23-26; 2 Tesaloniceni 1:4; 2 Timotei 2:9-12; Evrei 10:32-34; 13:12, 13; 1 Petru 3:14-17.

Cântări: 146 [-], 134 [113], 150 [-], 25, 93, 279 [16], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 176: Uneori chiar mă întreb.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 35 (R5172: Prețul uceniciei  ― VDM, Vol. 20, Nr. 4, pag. 1462).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 67 (R5410: Consacrarea în legătură cu condițiile actualeVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1047); Z ʼ14, 84 (R5421: „Puteți voi?”VDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. 1029); Z ʼ14, 90 (R5425: Prețul ucenicieiVDM, Vol. 14, Nr. 6, pag. 1020); Z ʼ14, 197 (R5489: Responsabilitatea noastră privind Adevărul PrezentVDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910).

L.T. în limba rusă; R5410; R5421; R5425; R5489.

L.T. în limba ucraineană; R5410; R5421; R5425; R5489.

L.T. în limba engleză; R3265; R5410; R5421; R5425; R5489.

Întrebări: Am suferit eu persecuție săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 MAI (Cântarea 247C) Z ʼ16, 217 (R5927: Harul dărnicieiVDM, Vol. 2, Nr. 5, pag. 133).