11 IUNIE

Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat Filipeni 3:13.

Dacă cineva crede că a ajuns la o stare spirituală satisfăcătoare, din acel moment el poate considera începutul declinului său spiritual. Cel care cu sinceritate urmează lui Cristos și cu grijă se străduiește a imita modelul desăvârșit, nu poate socoti satisfăcătoare nicio realizare din prezent. Numai dacă întoarcem privirea de la Cristos putem fi mulțumiți cu noi înșine, deoarece având în față modelul perfect se descoperă întotdeauna defectele noastre și dacă în mândria inimii le pierdem din vedere, ele devin și mai vădite în ochii altora. Creștinul poate fi satisfăcut numai dacă își dă seama că el crește neîntrerupt în asemănarea lui Cristos — Z ’95, 250 (R1884).

*       *       *

Domnul a avut grijă ca Pavel să atingă un caracter ca al lui Cristos și să-l mențină în cele mai grele încercări. La vremea scrierii acestor cuvinte, Pavel nu cristalizase încă un astfel de caracter. Multe persoane cu doar o mică parte din caracterul lui Pavel ar fi fost mulțumite de sine, însă nu și Apostolul, a cărui apreciere de sine cumpătată l-a făcut în stare să-și recunoască lipsurile cu umilință și să se străduiască să ajungă la idealul său și să-l mențină — PT 1936, 78.

Pasaje paralele: Iov 25:5; Psalmii 131:1; Proverbe 15:33; Isaia 57:15; Ieremia 45:5; Mica 6:8; Matei 5:3; 23:12; Luca 10:21; 17:10; Romani 12:3, 10, 16; 1 Corinteni 13:4; 9:24-27; 15:58; Filipeni 1:21; Romani 7:1; 2 Corinteni 7:1; Evrei 5:14.

Cântări: 266 [-], 114 [-], 192 [140], 198 [-], 196 [142], 201[-], 315 [-].

Poeziile Zorilor, 130: Continuă să te străduești.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 255 (R5080: Ținta cristalizării caracterului ― VDM, Vol. 22, Nr. 3, pag. 1648).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 247 (R5519: Importanța examinării de sine zilnice VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 859); Z ʼ14, 311 (R5557: „Terebinți ai dreptății” VDM, Vol. 11, Nr. 5, pag. 793); Z ʼ15, 83 (R5650: Îndurarea răbdătoare proba finală VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 642); Z ʼ15, 108 (R5665: Timpul de semănat și de secerat pentru caracter VDM, Vol. 9, Nr. 3, pag. 616); Z ʼ15, 147 (R5685: Cucerirea de către noua creatură a cărnii sale VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 576).

L.T. în limba rusă; R5519; R5557; R5650; R5665; R5685.

L.T. în limba ucraineană; R5519; R5557; R5650; R5665; R5685.

L.T. în limba engleză; R5519; R5557; R5650; R5665; R5685.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce am dobândit din ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 IUNIE (Cântarea 23) R3911