11 IANUARIE

Cuvântul Lui a fost în inima mea ca un foc arzând, închis în oasele mele, și am obosit purtându-l și nu mai puteam — Ieremia 20:9.

Noi, cei care avem privilegiul să trăim în acest timp de favoare, binecuvântare și iluminare, să dăm glorie Domnului și să avem grijă ca dispoziția iubitoare, zelul și energia lui Ioan să se manifeste și în noi. Deși el este numit discipolul iubit, trebuie să ne amintim de asemenea, că pentru zelul său năvalnic, împreună cu fratele său, a fost numit Boanerghes — fiul tunetului. Să fim și noi plini de energie, de sacrificiile la care ne îndeamnă iubirea, ca să putem glorifica pe Domnul în trupurile și spiritele noastre, care sunt ale Lui — Z ’01, 151 (R2806).

Creștinul crede cu fermă convingere, de aceea vorbește. Pentru el este tot așa de imposibil să se abțină de a declara Cuvântul lui Dumnezeu precum este de a opri căderea apelor cascadei Niagara. Cei care nu primesc Adevărul din iubire pentru el, se pot abține și deseori se abțin să-l declare fără un motiv temeinic. Dar cei care iubesc mărturia lui Dumnezeu vor declara și trebuie să declare harul Său cu orice ocazie potrivită — PT 1933, 191.

Pasaje paralele: Iacov 1:21-23; 1 Petru 2:2; Evrei 4:12; 2 Timotei 2:15; Iosua 1:8; 1 Cronici 16:15; Iov 23:12; Psalmii 19:7-11; 40:8; 119:14-20, 46, 54, 93, 97, 111, 143, 157-167, 172; Eclesiastul 5:1; Isaia 55:10, 11; Ezra 7:10; Maleahi 2:6, 7; Luca 12:42-44; Faptele 4:20, 31; 20:22-24; 1 Corinteni 9:16-23; 2 Corinteni 6:3-7.

Cântări: 260 [169], 70, 116 [-], 164 [124], 210 [-], 275 [-], 309 [179].

Poeziile Zorilor, 261: Calea curățiți.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 197 (R5489: Responsabilitatea noastră privind adevărul prezent ― VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910).

Întrebări: Am fost eu săptămâna aceasta zelos pentru Cuvânt? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

 

CALEA CURĂȚIȚI

BĂRBAȚI cugetători, treji  și vioi

Zi și noapte stați.

Semănați sămânța, dați jos vălul greoi,

Calea curățiți.

Bărbați de luptă, așa cum puteți voi

Ajutați și încurajați.

Exist-o fântână  pe cale apă să dea;

Exist-o lumină pe cale de-a lumina;

Există un zel pe cale de-a străluci;

Există o floare ce poate parfum răspândi;

Și întunericul din miezul nopții

Se schimbă în gri.

Bărbați cugetători, și bărbați de luptă,

Calea curățiți!

Lumina de bun venit fiind întreruptă,

Cine va vorbi

Despre gloriile ne-nchipuite

Din acea zi?

Că tot răul în al ei licărire

Va pieri?

Ajutați  zorile, scrieți și vorbiți;

Ajutați speranțe ale oamenilor cinstiți;

Ajută  hârtie; ajută tipar

Ajutați, sosit-a vremea-n calendar;

Și zelul să nu slăbească în joc

Treji fiți

Bărbați cugetători, și bărbați de luptă

Calea curățiți!

Iată! un nor e pe cale să dispară

Din zi;

Iată! Cel drept e pe cale să-nvingă ―

Calea curățiți!

Răul mult înălțat pe pământ

Se va prăbuși.

Cu acel drept mult mai mulți

Zâmbind pe ușă vor intra;

Iar cu acel rău mulți alții, mari și mici

Vor cădea.

Căci multe veacuri am fost de el

Asupriți

Bărbați cugetători și bărbați de luptă,

Calea curățiți!