10 MAI

Îmi ungi capul cu untdelemn; și paharul meu se revarsă — Psalmii 23:5.

Plinătatea paharului care se revarsă are o dublă semnificație. Este un pahar al bucuriei și un pahar al necazului și el se revarsă în ambele privințe. Cel care vrea să aibă parte din bucuriile Domnului trebuie să ia parte și la paharul suferințelor Lui; trebuie să suferim cu El dacă vrem să domnim cu El. Totuși, noi considerăm suferințele vieții prezente ca nevrednice să fie comparate cu gloriile care vor fi descoperite în noi; de aceea suntem în stare să ne bucurăm în necaz, căci, după cum necazurile vor da pe deasupra, tot așa și bucuriile vor da pe deasupra și, împreună cu apostolul, putem zice: Bucurați-vă! Din nou vă spun: Bucurați-vă! — Z ’03, 413 (R3268).

*       *       *

Capul Bisericii, Domnul nostru Isus Cristos, a fost uns cu Spiritul sfânt fără măsură și această ungere a curs peste Corp. Experiențele pe care le-a rânduit Dumnezeu pentru această clasă au fost ca un pahar care se revarsă — plin peste măsură cu binecuvântarea de la Domnul, de întristare și de bucurie. Înălțimile lui de bucurie au fost mai mari decât adâncimile de tristețe, ceea ce este de așteptat — PT 1934, 62.

Pasaje paralele: Psalmii 45:7, 8; 92:10; Isaia 61:1-3; Matei 3:16; Faptele 10:38; Ioan 14:16, 17, 26; 15:26; 16:7; 15:11; 16:20-24, 33; 17:13; Faptele 13:52; Romani 14:17; 15:13; 2 Corinteni 12:10; Evrei 10:34; Iacov 1:2; 1 Petru 4:13; 2 Corinteni 1:8, 9; 4:7-12, 16-18; 6:4-10; 11:23-30; Evrei 12:6-9; 1 Petru 5:9.

Cântări: 299 [-], 96, 139 [116], 90, 92, 222 [151], 273 [152].

Poeziile Zorilor, 26: Numai Isus.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 90 (R5653: „Iehova este păstorul meu” ― VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 635).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce ajutor sau ce piedici am avut în aceste experiențe? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 MAI (Cântarea 184)