10 IUNIE

Doamne, învață-ne să ne rugăm Luca 11:1.

Pe scurt, pentru ca rugăciunile noastre să fie primite înaintea lui Dumnezeu, ele trebuie să exprime credință încrezătoare, stimă și respect iubitor, deplin acord cu planul divin și supunere față de voința divină, dependența fiască de Dumnezeu, recunoașterea păcatelor și lipsurilor noastre și dorința după iertare, dorind cu umilință conducerea și ocrotirea divină. Toate acestea nu întotdeauna le putem exprima în cuvinte, dar aceasta trebuie să fie cel puţin atitudinea sufletului.

„Rugăciunea este dorinţa sinceră a sufletului, exprimată sau nu prin cuvinte” — Z ’95, 213 (R1864).

*       *       *

Avem nevoie de instrucțiunile Domnului pentru a ne ruga cum se cuvine. Fără instrucțiunile Sale nu am ști ce să cerem, de ce să cerem și nici cum să cerem. Cât de necesar este, deci, să venim la El cu rugăminți umile ca El să ne învețe cum să ne rugăm. Este bine că ne adeverim a fi învățăcei capabili după cum El este un bun Învățător în a ne ruga. El ne va face de cunoscut natura, elementele, stimulentele, obiectivele, condițiile, cultivarea, reprimarea, expresia și rezultatele rugăciunii — PT 1926, 76.

Pasaje paralele: Psalmii 5:1-3; 42:8; 109:4; 116:2; Daniel 6:10; Matei 6:5-15; Luca 2:37; 18:1-13; Faptele 6:4; 10:2, 9; Romani 1:9; 12:12; Efeseni 1:15, 16; Coloseni 1:9; 1 Tesaloniceni 3:10; 5:17; 1 Timotei 5:5; 2 Timotei 1:3.

Cântări: 323 [-], 324 [-], 35, 239 [-], 1, 273 [152], 56.

Poeziile Zorilor, 116: Comuniune cu Tatăl nostru.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 19 (R5832: Doamne, învață-ne să ne rugăm VDM, Vol. 5, Nr. 3, pag. 323).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 138 (R4603: Privilegiul și puterea rugăciunii ― VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ); Z ʼ11, 10 (R4740: Dumnezeul care răspunde la rugăciune ― VDM, Vol. 28, Nr. 1, pag. 2271).

L.T. în limba rusă; R4603; R5378; R5707.

L.T. în limba ucraineană; R4603; R4740; R5378; R5707.

L.T. în limba engleză; R1864; R4603; R4740; R5378; R5707.

Întrebări: Am învățat eu săptămâna aceasta mai bine să mă rog? Ce ajutor sau ce piedici am avut? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 IUNIE (Cântarea 49) R3847