10 IANUARIE

Frații mei, luați ca exemplu de suferință și de răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului — Iacov 5:10.

Calea cea dreaptă este încă tot „calea îngustă” a înjosirii și a lepădării de sine — calea blândeții și a umilinței, și se va cere tot atâta efort și același har, sau posibil mai mult, a merge pe ea în anul acesta decât în anul trecut. Căci cu cât creștem mai mult în har și în cunoștință, cu atât mai puternice vor fi ispitele de a fi lăudăroși, înfumurați, obraznici, îngâmfați; și cu cât ne ridicăm mai sus în credință, speranță, iubire și activitate în slujba Domnului, cu atât mai mult marele adversar se va împotrivi progresului nostru și cu atât mai mult mesagerii săi ne vor calomnia, ne vor ponegri și în general vor căuta să ne rănească — Z ’95, 3 (R1751).

Purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu au fost întotdeauna ținta multor abuzuri și au fost supuși multor suferințe, pe care, la fel ca Dumnezeu, le-au suportat cu multă răbdare. În suferință și răbdare ei au dat un exemplu demn de imitat pentru toți cei care vor face parte din poporul Domnului și vor fi purtătorii Săi de cuvânt. Poporul adevărat al Domnului va trage foloase luându-i pe profeți ca exemplu, și numele Domnului va fi astfel glorificat — PT 1934, 189.

Pasaje paralele: 2 Timotei 3:16; 1 Petru 1:11; 2 Petru 1:20, 21; 2 Corinteni 4:16-18; 2 Timotei 2:10-12; 1 Petru 3:13-18; 4:13-19; Matei 5:10-12; 23:34, 37; Luca 6:22, 23, 26; Faptele 5:41; 7:52; 2 Cronici 36:16; Neemia 9:26; 1 Tesaloniceni 2:15; Iov 1:22; 2:10; 42:10.

Cântări: 102, 56, 57, 93, 94, 108 [-], 179 [133].

Poeziile Zorilor, 177: Scopuri frânte.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 312 (R5332: Răbdarea, un har de bază al caracterului ― VDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1177).

Întrebări: Ce am avut de câștigat săptămâna aceasta din exemplul profeților în îndurarea răului? În ce împrejurări? Ce mi-a stat în cale sau ce ajutor am primit?

 

SCOPURI FRÂNTE

„Scopurile mele sunt frânte; la fel gândurile inimii mele” ―

Iov 17:11.

Scopurile mele sunt frânte,

Așa să fie, Doamne binecuvântat;

Cu-nțelepciune și Iubire sfântă

Scopurile Tale le-ai păstrat.

Gândurile inimii mele se-ndreaptă

Spre planul Tău măreț pentru mine,

În toate căile Tale sufletul meu poate vedea;

Bogată și liberă mila Ta.

Scopurile mele sunt frânte,

O Doamne, mai bine așa să fie;

Căci căile Tale sunt mai înalte și sfinte,

Și cine sfârșitul poate să știe.

Te laud încă, deși frânte

Scopurile mele pot să fie;

În slava Ta eu voi cunoaște

Că voia Ta a fost cea mai bună pentru mine.