1 IANUARIE

Binecuvântați pe Dumnezeul nostru, oamenilor, și faceți să fie auzită vocea laudei lui. El care ține sufletul nostru în viață și nu lasă să se clatine picioarele noastre — Psalmii 66:8, 9.

Mulțumim lui Dumnezeu că harul Său ne-a ținut, ne-a „păzit de cădere” încă un an, că atâția dintre noi suntem încă cu o inimă și o minte în privința Cuvântului și a serviciului pentru el! Când ne amintim că Adversarului îi este permis să aducă „puternica amăgire” asupra poporului Domnului tocmai cu scopul de a fi cernuți toți cei care nu sunt cu adevărat ai Săi (2 Tesaloniceni 2:10-12), cu siguranță trebuie să mulțumim Domnului pentru că începutul anului ne găsește statornici — apreciind Adevărul și în deplin acord cu toate aranjamentele divine prin care El ne-a scutit de cădereZ ’03, 3 (R3125).

*       *       *

Cei din poporul adevărat al lui Dumnezeu se îndeamnă reciproc să vorbească foarte bine despre Cuvântul Său și să facă să fie înțeles mesajul care întruchipează atributele Sale. El păstrează existența poporului Său adevărat pe tot parcursul drumului lor. El nu permite și nici nu va permite ca ei să fie înfrânți și să-și piardă poziția în Cristos, Stânca tare pe care ei stau — PT 1935, 182.

Pasaje paralele: Ioel 2:26; Psalmii 103; 104:1; 105:1-7; 91:1-16; 92:1-5, 10-15; Romani 8:31-39; 1 Petru 1:2-9; Iuda 24, 25; Psalmii 40:1-4; 115:18; 145:1, 2; Isaia 33:16; Matei 10:28-31.

Cântări: 34, 235 [158], 236 [-], 237 [-], 238 [159], 145 [-], 120 [-].

Poeziile Zorilor, 274: Anul dinaintea noastră.        

Lectură din Turn: Z ʼ14, 216 (R5500: „Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu credincios”  VDM, Vol. 13, Nr. 1, pag. 888).

Lectură suplimentară: Z ʼ15, 109 (R5666: „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți”VDM, Vol. 9, Nr. 3, pag. 614); Z ʼ15, 172 (R5702: Sfatul înțelept al tatăluiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 551); Z ʼ15, 243 (R5744: Privilegiile tronului de harVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 477).

L.T. în limba rusă; R5666; R5702; R5744.

L.T.în limba ucraineană; R5666; R5702; R5744.

L.T. în limba engleză; R3125; R5666; R5702; R5744;

Întrebări: Am făcut eu cunoscută lauda Lui săptămâna aceasta? Cum mi-a dat ea energie și m-a păzit de poticnire? Ce voi face cu lauda Lui anul acesta?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

 

ANUL DINAINTEA NOASTRĂ

Aflându-ne în prag de Nou An să pășim,

Cuvinte ne mângâie de frică să nu știm;

Vorbite prin susurul vocii Tatălui ceresc,

Puternic, credincios și tandru, ne bucură firesc.

Înainte fără frică, copii ai zilei, iată —

Cuvântul Său nu trece, nu trece niciodată.

„Eu, Domnul, sunt cu tine, nu fi înspăimântat;

Te-ajut și te-ntăresc, nu fi descurajat.

Da, Eu te voi susține cu mâna dreaptă a Mea;

Tu ești chemat și-ales să stai în fața Mea”.

Înainte fără frică, copii ai zilei, iată —

Cuvântul Său nu trece, nu trece niciodată.

El pentru viitor oferă, oh, ce bogății!

Cei nevoiași și cei săraci primi-vor ape vii;

La-ndurerați și triști al Său Har da-va mângâiere;

Cei istoviți și slabi, vor dobândi putere.

Înainte fără frică, copii ai zilei, iată —

Cuvântul Său nu trece, nu trece niciodată.

El nu ne va lăsa, nu ne va părăsi;

De Legământul Său etern El nu ne va lipsi;

Cu-a Lui promisiuni, noi teamă să avem?

De-ajuns ni-i Dumnezeu în anul ce-așteptăm.

Înainte fără frică, copii ai zilei, iată —

Cuvântul Său nu trece, nu trece niciodată.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 IANUARIE [R3569] (Cântarea 69)