1 APRILIE

Vegheați și rugați-vă, ca nu cumva să intrați în ispită — Marcu 14:38.

Care va fi caracterul ispitelor noi nu putem ști exact până când ele nu sunt asupra noastră, căci dacă înainte s-ar putea ști totul despre ele atunci nu ar fi decât ispite ușoare. De aceea, vegheați și rugați-vă totdeauna, pentru că singura cale sigură este să fiți pregătiți; căci potrivnicul vostru, diavolul, caută pe cine să înghită. El cunoaște punctele voastre slabe și este gata să profite de ele. Toți avem nevoie de darurile Spiritului în inimile noastre, și tot așa, de „har” de la Domnul „pentru a ajuta în timp de nevoie”, dacă vrem să biruim.

Sufletul meu bine grijește

Împotrivă-ți mii și mii pândesc,

Stăpânul păcatului voiește

Ca al tău drum să dea greș.

Z ’03, 119 (R3178).

*       *       *

Atâta timp cât suntem în trup ispitele ne înconjoară din toate părțile. Acestea nu vor avea puterea să ne ademenească dacă ținem seama de îndemnul: „vegheați și rugați-vă”. Dacă, în lumina Cuvântului, ne cercetăm dispozițiile, gândurile, motivele, cuvintele, faptele, împrejurările și influențele care acționează asupra noastră, atunci va fi arătată natura adevărată a acestor sugestii. Dacă ne încredem din inimă în puterea lui Dumnezeu de a ne izbăvi, și exprimăm acea încredere în cereri pentru ajutor în numele lui Cristos, vom dobândi har prin care să găsim o cale de scăpare — PT 1920, 32.

Pasaje paralele: Exodul 23:13; 34:12; Deuteronom 4:9; Psalmii 119:9; Proverbe 4:23-26; Matei 26:38-46; Faptele 20:28-30; 1 Corinteni 16:13; Efeseni 6:18; Matei 6:5-13; 7:7, 8; Luca 11:11-13; 18:1; Filipeni 4:6; 1 Timotei 2:8; Evrei 4:16.

Cântări: 13, 130 [111], 136 [-], 183 [136], 35, 71, 239 [-].

Poeziile Zorilor, 109: Rugăciunea mea.     

Lectură din Turn: Z ʼ13, 311 (R5331: Încercarea apostolilor și lecția ei  ― VDM,  Vol. 16, Nr. 6, pag. 1179).

Lectură suplimentară: Z ’10, 138 (R4603: Privilegiul și puterea rugăciunii ― VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ); Z ’11, 45 (R4759a: Să luăm seama la inimile noastre VDM, Vol. 27, Nr. 6, pag. 2239); Z ’11, 361 (R4881a: Pus ca păzitor VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2003); Z ’12, 98 (R4994b: Iubirea de frați, o probă crucială VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1814); Z ’14, 149 (R5459: Încercările sunt esențiale pentru încercarea caracterului ― VDM, Vol. 14, Nr. 1, pag. 961).

L.T. în limba rusă; R2773; R4603; R5459.

L.T. în limba ucraineană; R2773; R4603; R4759_1; R4881_1; R4994_1; R5459.

L.T. în limba engleză; R2773; R4603; R4759b; R4881; R4994; R5459.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 APRILIE [R4052] (Cântarea 182