ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI VOLUMUL II

                                                                STUDIUL I
                               TIMPURILE ȘI SEZOANELE STABILITE DIVIN
1. Ce caracteristici ale Programului Divin sunt tratate în Volumul 2 din „Studii în Scripturi”? P. 13, ¶ 1.
2. Ce îndemn se datorează acum celor încă loiali, deși somnoroși copii ai Împărăției? P. 13, ¶ 2.
3. De ce o înțelegere aprofundată a Planului Veacurilor este o condiție prealabilă pentru aprecierea timpurilor și anotimpurilor stabilite de Dumnezeu? P. 14, ¶ 1.
4. De ce ar trebui să ne așteptăm să fie revelat mai mult adevăr în secerișul acestui veac decât în timpurile trecute? P. 14, ¶ 2.
5. Care este metoda potrivită de interpretare a profeției? P. 15, ¶1.
6. Care este caracterul mărturiei Scripturii cu privire la timpuri și sezoane și ce impresie face această cunoaștere asupra cercetătorului studios și reverențios? P. 15, ¶ 2.
7. Ce găsim în ceea ce privește durata „secerișului” Evanghelic și care sunt câteva dintre multele evenimente mari și minunate care vor avea loc în această perioadă? P. 15, ¶ 3.
8. Ce atitudine a minții și a inimii este necesară pentru a primi mărturia profețiilor, așa cum este prezentată în acest volum? Și care este în mod evident obiectivul pentru care au fost intenționate aceste profeții acum în desfășurare? P. 16, ¶1.
9. De ce ar trebui cei cărora li s-a permis să vadă marele plan al veacurilor al lui Dumnezeu să fie deosebit de nerăbdători să învețe orice a fost revelat cu privire la timpuri și sezoane? P. 17, ¶ 1.
10. Îi displace lui Dumnezeu un asemenea interes? Dacă nu, de ce nu a satisfăcut El dorințele profeților și apostolilor în acest sens? P. 17, ¶ 2.                                                                       11. Ar trebui oare dorința de a înțelege profețiile să fie considerată o investigare necorespunzătoare a tainelor lui Dumnezeu? Care este singurul motiv sigur de luat în ceea ce privește interpretarea profeției? Care a fost metoda lui Dumnezeu de a-și dezvălui Planul, atât în detaliu, cât și în general? P. 17, ¶ 3.
12. Care au fost răspunsurile Domnului nostru către ucenicii care L-au întrebat despre timpul stailirii Împărăției? P. 18, ¶ 1.
13. Care este interpretarea populară, dar eronată, a lui Marcu 13:32, 33, 37? Și cum ar trebui explicate aceste cuvinte? P. 18, ¶ 2.
14. Ce indică aceste cuvinte ale Domnului cu privire la metoda Tatălui de a executa marea Sa lucrare? P. 19, ¶ 1.
15. Ar trebui să înțelegem din răspunsurile lui Isus către ucenicii Săi că El i-a mustrat și a interzis orice interes și cercetarea acestor subiecte? Care a fost semnificația îndemnului Său de a „lua seama” și de a „veghea”? P. 19, ¶ 2.
16. Care a fost experiența celor care au vegheat de-a lungul veacului și care va fi partea celor care vor trăi la „timpul potrivit” și vor veghea? Ce înseamnă neglijarea vegherii? P. 19, ¶ 3.
17. Cum atrage Sf. Petru atenția asupra timpurilor și sezoanelor și la ce se referă el în 2 Pet. 1:16? Care este îndemnul lui din 2 Pet. 1:19? P. 20, ¶ 1.
18. Care este declarația Sfântului Pavel cu privire la timpuri și perioade? 1 Tes. 5:1-4; P. 20, ¶ 2.
19. De ce avantaj în ceea ce privește timpurile și sezoanele s-a bucurat poporul Domnului în comparație cu lumea? Citați exemple scripturale. P. 21, ¶ 1.
20. Ce asigurare ne este dată în Amos 3:7? P. 22, ¶1.
21. De ce Sf. Pavel declară atât de hotărât că „voi, fraților” veți ști cu privire la timpuri și sezoane când se cuvine? 1 Tes. 5:5; P. 22, ¶ 2.
22. Care este semnificația pentru „voi” și „ei”, așa cum le folosește Apostolul în această legătură? P. 22, ¶ 3.
23. Ce indică ignoranța timpurilor și sezoanelor? P. 23, ¶ 1.
24. Au înțeles profeții importanța deplină a profețiilor lor? Care este mărturia lor în această privință? P. 23, ¶ 2.
25. Cum ilustrează în mod adecvat o închizătoare cu Cifru Programat aranjamentul divin al profețiilor de timp? Și cum ne „deschide” Domnul Isus trăsăturile temporale ale Planului Divin? p. 23, ¶ 3; P. 24, ¶ 1.
26. Cum se potrivește această ilustrație a Cifrului Programat cu întregul Plan al lui Dumnezeu? P. 24, ¶2.
27. Cum s-a manifestat înțelepciunea divină prin a păstra timpurile și sezoanele ascunse în trecut și dezvăluindu-le în acest „timp al sfârșitului”? P. 25, ¶ 1.
28. Ce Scripturi indică faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii? P. 25, ¶ 2.
29. De ce au fost date profețiile timpului? P. 25, ¶ 3.
30. Faptul că majoritatea creștinilor sunt indiferenți în ceea ce privește studiul profețiilor timpului este vreun motiv pentru cei care „iubesc arătarea Lui” să cadă într-o stare similară de încropeală? P. 26, ¶ 1.
31. Care este semnificația declarației profetului Isaia referitor la „ambele case ale lui Israel”? Isa. 8:14; P. 26, ¶ 2.
32. Care sunt principalele elemente esențiale pentru înțelegerea corectă a profeției și a semnelor timpurilor? P. 27, ¶ 1.
33. Care a fost contrastul dintre atitudinile „israeliților cu adevărat” și ale fariseilor în „secerișul” Veacului Iudeu? P. 27, ¶ 2.
34. Cum își găsesc acestea paralele la sfârșitul Veacului Evanghelic? P. 28, ¶1.
35. Care este marea importanță a cunoașterii timpurilor și sezoanelor? P. 28, ¶ 2.
36. De ce studiul timpului profetic atrage după sine un anume dispreț? P. 29, ¶ 1.
37. Care a fost cauza comună a eșecului adventiștilor atât în cazul primei veniri, cât și al celei de-a doua venire? p. 29, ¶ 2; P. 30, ¶ 1.
38. Au fost profețiile timpului menite să alarmeze sau să convertească lumea? Dacă nu, care a fost evident scopul Domnului în a le dărui? p. 30, ¶ 2; P. 31, ¶ 1.
39. Care a fost eroarea adventiştilor-doi care a dus la dezamăgirea lor? Și care a fost cauza principală a eșecului lor de a înțelege profețiile? P. 31, ¶ 2.
40. În încercarea lor de a forța toate perioadele profetice la o singură zi oișnuită de încheiere, cum au gestionat adventiştii profețiile de timp? Dimpotrivă, ce metodă este urmată în studiul nostru actual al timpurilor și sezoanelor? P. 32, ¶ 1.

STUDIUL II

CRONOLOGIA BIBLIEI

 1. Ce marchează data 1872 d.Cr.? Și de ce este cunoașterea cronologiei baza necesară pentru examinarea perioadelor profetice? P. 33, ¶ 1, 2.
 2. Cum a fost estimată în mod diferit durata timpului de la crearea omului? Și care a fost metoda de calcul științific (?)? p. 33, ¶ 3; P. 34, ¶ 1.
 3. De ce astfel de calcule par foarte nesigure pentru o minte neștiințifică? p. 34, ¶ 2; P. 35, ¶ 1.
 4. Ce informații ne oferă istoria omenirii cu privire la acest subiect al cronologiei? Și doar unde poate fi găsită vreo relatare coerentă și rezonabilă a primilor trei mii de ani ai omului pe pământ? P. 35, ¶ 2.
 5. În afară de Biblie, ce mijloace are lumea pentru a-și urmări cronologia și care este cea mai veche dată înregistrată? P. 36, ¶ 1.
 6. Cu excepția evreilor, care este situația înregistrărilor cronologice printre națiunile antice? p. 36, ¶ 2; P. 37, ¶ 1.
 7. Ce contrast remarcabil este prezentat de istoria cuprinsă în Scripturile ebraice? P. 37, ¶ 2.
 8. Descrieți caracterul Cronologiei Bibliei. Unde se termină? Ce este „harta întregii istorii”? P. 37, ¶ 3.
 9. Prin urmare, la ce ar trebui să ne așteptăm de la Biblie în ceea ce privește cronologia? P. 38, ¶ 1.
 10. Sunt timpurile și sezoanele lui Dumnezeu exprimate într-un limbaj clar și inconfundabil? Dacă nu, în ce fel sunt oferite și numai ce clasă le poate aprecia? P. 38, ¶ 2.
 11. Care este diferența dintre versiunile Septuagintă și Ebraică ale Vechiului Testament și de ce este Ebraica preferabilă ca autoritate? P. 39, ¶ 1.
 12. Afirmă Biblia în mod direct că a șaptea mie de ani va fi perioada domniei lui Cristos pe pământ? Dacă nu, ce temeiuri rezonabile și biblice există pentru o astfel de credință? P. 39, ¶ 2.
 13. Ce am învățat anterior referitor la termenul zi și cum se aplică acest lucru la „Ziua Domnului”? P. 40, ¶ 1.
 14. Ce am învățat din Scriptură cu privire la caracterul zorilor Mileniului sau Zilei Domnului? P. 40, ¶ 2.
 15. Care este starea generală a lumii, mai ales din 1873, și cum corespunde această stare de lucruri cu profețiile? P. 41, ¶ 1.
 16. Este cronologia valoroasă doar în indicarea epocii a șaptea sau a Mileniului? Care este relația dintre cronologie și profeție? P. 41, ¶ 2.
 17. De ce studiul nostru despre cronologie este numit Cronologia Bibliei? Și ce dovezi ale supravegherii divine se manifestă în această cronologie biblică? P. 42, ¶ 1.
 18. Dați o declarație scurtă a cronologiei de la crearea lui Adam până în anul lumii 6000, sau 1872 d.Cr. P. 42, ¶2.
 19. Este Cronologia Bibliei a Vechiului Testament fără vreo întrerupere? P. 42, ¶ 3.
 20. Verificați, cu Biblia în mână, cronologia de la crearea lui Adam până în ziua în care a secat potopul lui Noe, o perioadă de 1656 de ani. p. 43.
 21. Examinați și dovediți cronologia de la potop până la Legământul cu Avraam, o perioadă de 427 de ani. P. 44, ¶ 1.
 22. Ce dificultate este întâmpinată în urmărirea cronologiei de la Legământul cu Avraam până la darea Legii și cum a fost acoperită în mod divin această întrerupere? P. 44, ¶ 2.
 23. Cum este stabilită data Legământului cu Avraam ca punct de plecare pentru această perioadă? P. 44, ¶ 3.
 24. Când i-a propus Iehova Dumnezeu lui Avraam legământul și care a fost clauza cerută înainte ca legământul să poată fi încheiat în realitate? Prin urmare, ce dată este fixată de moartea lui Terah? Care a fost prima trăsătură a Legii mozaice; si cand a fost instituită? P. 45, ¶ 1.
 25. Care Scripturi arată data Ieșirii copiilor lui Israel din Egipt? P. 46, ¶ 1.
 26. Armonizați contradicția aparentă din declarațiile lui Moise și ale sf.Pavel cu privire la perioada de la Legământul cu Avraam până la Exod și darea Legii, așa cum este notat în Ex. 12:40-42 și Gal. 3:17. p. 46, ¶ 2; P. 47, ¶ 1, 2.
 27. Cum găsim perioada de la Exod până la împărțirea Țării Canaanului între triburile lui Israel? P. 47, ¶ 3, și P. 48, nota de subsol
 28. De ce este perioada Judecătorilor cea mai dificilă din Cronologia Bibliei și cum a fost rezolvată problema în mod divin? P. 49, ¶ 1 – 3.
 29. Urmăriți perioada Împăraților, 513 ani. p. 50.
 30. Cât timp a durat pustiirea Țării? Și unde se oprește Cronologia Bibliei? P. 51, ¶ 1.
 31. Care este durata perioadei de la restaurarea evreilor la Ierusalim sub Cirus până în anul 1 d.Cr.? P. 51 ¶ 2.
 32. Câți ani sunt de la creare până la începutul erei creștine? Câți mai sunt necesari pentru a completa 6000 de ani și ce an d.Cr. este marcat astfel? P. 51, ¶ 3.
 33. Pe scurt, cum diferă cronologia de mai sus de cea a episcopului Usher, dată ca notă marginală la versiunea comună a Biliei? P. 51, ¶ 4.
 34. Unde face Usher o greșeală de 18 ani? P. 52, ¶ 1.
 35. Cum apare diferența de 4 ani a lui Usher? P. 52, ¶ 2.
 36. Unde se gaseste diferenta de 2 ani? P. 52, ¶ 3.
 37. Cum pot fi explicate aceste diferențe? P. 52, ¶ 4.
 38. Ce eroare din 1 Împărați 6:1 l-a condus pe Usher la o greșeală de 100 de ani? P. 53, ¶ 1.
 39. Cum a înlăturat Domnul astfel de erori? P. 53, ¶ 2.
 40. Deci, atunci când Usher dă anul 1 d.Cr. ca anul 4005 de la crearea lui Adam, ce an ar trebui să fie, conform Cronologiei Bibliei? P. 53, ¶ 3.
 41. În concluzie, unde ne aflăm în scurgerea vremii? P. 54, ¶ 1.
 42. Când a început Biserica să calculeze timpul de la nașterea lui Cristos? Și cum ar afecta această dată, dacă ar fi plasată incorect, cronologia noastră biblică? Dați o ilustrație a acestui lucru. p. 54, ¶ 2; P. 55, ¶ 1.
 43. Ce eroare cu privire la nașterea Domnului nostru este acceptată în mod obișnuit de învățați? Și ce spun Scripturile despre acest lucru? P. 55, ¶ 2.
 44. Ce motiv este dat pentru afirmația că Domnul nostru s-a născut cu patru ani înainte de data general acceptată d.Cr.? p. 55, ¶ 3; P. 56, ¶ 1.
 45. Doar în ce condiții o eclipsă de lună s-ar dovedi valoroasă în determinarea unei date? P. 56, ¶ 2.
 46. Care au fost faptele cu privire la eclipsele de lună din anul 4 î. Cr.și anul 1 î. Cr, respectiv? P. 57, ¶ 1.
 47. Care este conflictul de opinii între învățați cu privire la data morții lui Irod și ce înseamnă aceasta? P. 57, ¶ 2, 3.
 48. Care sunt primii pași care trebuie făcuți în căutarea datei nașterii Domnului nostru din dovezile Scripturii? P. 58, ¶ 1, 2.

49.Cu cât era Ioan Botezătorul mai mare decât Isus? Și când și-a început Ioan misiunea, conform cu Luca 3:1? P. 58, ¶ 3.

În ce dificultate sunt conduși cei care plasează data nașterii lui Isus în anul 4 î. Cr, în eforturile lor de a-l armoniza cu declarația lui Luca cu privire la al cincisprezecelea an al lui Tiberiu Cezar? Și care sunt faptele istorice referitoare la datele domniei lui Tiberiu? P. 58, ¶4 până la P. 60, ¶ 1.

 1. Care este, prin urmare, concluzia noastră cu privire la data din Luca 3:1 și cum stabilește aceasta în mod cert și fără echivoc data nașterii lui Isus? P. 60, ¶ 2.
 2. Care este dovada că Isus a fost răstignit vineri, 3 aprilie, anul 33 d.Cr.? Și cum demonstrează datele lui Usher că a fost nevoit să admită anul 33 d.Cr. ca dată a răstignirii? P. 60, ¶ 3.
 3. Cum se dovedește data nașterii lui Isus, prin data răstignirii Sale și durata misiunii Sale, că a fost aproximativ 1 octombrie, anul 2 î.Cr.? P. 61, ¶ 1.

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.