ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI VOLUMUL I

STUDIUL I

NOAPTEA DE PĂCAT A PĂMÂNTULUI SE VA TERMINA CU O DIMINEAȚĂ DE BUCURIE

 1. Ce gând sugerează minților noastre „Planul divin al Veacurilor”? De ce perioada în care este permis păcatul este numită „o noapte întunecoasă”? Când va fi introdusă „dimineața”? Pag. 9.
 2. După ce tânjește ca din instinct toată creația? Cum aceste speranțe și așteptări neclare aproximează pregătirile îndurătoare ale Creatorului pentru omenire? Pag. 10, ¶ 1.
 3. De ce este posibil acum să înțelegem Planul divin așa cum nu a fost posibil în Veacurile trecute? Pag. 10, ¶ 2.
 4. Care este temelia religiei adevărate? Pag. 10, ¶ 3.
 5. Trebuie să așteptăm ca temelia așezată de Dumnezeu pentru credința noastră să fie în armonie cu rațiunea și dreptatea? Care trebuie să fie obiectivul nostru ca căutători ai adevărului? Pag. 11, ¶ 1.
 6. Care sunt cele două metode deschise nouă ca cercetători ai adevărului? Pag. 11, ¶ 1.
 7. Care este greșeala obișnuită din prezent și din toate timpurile cu privire la acceptarea anumitor doctrine, și care trebuie să fie proba tuturor învățătorilor religioși și a tuturor învățăturilor religioase? Pag. 12, ¶ 1.
 8. Care este metoda de studiere a Bibliei urmată în manualul nostru? De ce este esențial studiul atent și ordonat al acestei lucrări pentru o înțelegere temeinică a „Adevărului Prezent”? Pag. 12, ¶ 3.
 9. Care este scopul profețiilor cuprinse în Scripturi? Pag. 13, ¶ 1.
 10. Judecând după condițiile lumii de astăzi, care trebuie să fie concluzia la care a ajuns orice observator cugetător care nu cunoaște Planul Divin? Pag. 14, ¶ 1.
 11. Care este starea religioasă a lumii așa cum este arătată pe Diagrama Misionară? De la pag. 14, ¶ 2 până la pag. 17, ¶ 1.
 12. Ce învață diferitele crezuri ale „ortodoxiei” cu privire la aceste miliarde de păgâni? Pag. 17, ¶ 2, 3.
 13. Cum a prezis Cuvântul lui Dumnezeu prin profetul Isaia tocmai această stare de lucruri și remediul ei? Pag. 18, ¶ 1.
 14. Au fost întunecimea și mizeria neîntrerupte a lumii o taină pentru oamenii lumești cât și pentru biserică? De la pag. 18, ¶ 2 până la pag. 20, ¶ 1.
 15. În timp ce „întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele”, ce clasă dintre oameni are privilegiul să umble în lumina Adevărului? Pag. 21, ¶ 2.
 16. De ce mulți stau încă în întuneric când ar putea să umble în lumină? Pag. 21, ¶ 1.
 17. Cum Spiritul lui Dumnezeu va îndruma Biserica în Adevăr? Pag. 21, ¶ 2.
 18. Ce asigurare scripturală avem că nici chiar lumea nu va rămâne mereu în întuneric? Pag. 21, ¶ 3.
 19. Care a fost natura promisiunilor divine în Veacurile trecute și cum a fost „cărarea celor drepți” progresivă în ceea ce privește cunoștința? Pag. 21, ¶ 4.
 20. Care a fost lumina specială adusă de Domnul nostru Isus la prima Sa venire? Pag. 22, ¶ 1.
 21. După ce au adormit apostolii, care au fost experiențele majorității Bisericii? Ce a făcut posibilă dezvoltarea papalității? Pag. 22, ¶ 2.
 22. Care a fost natura mișcării Reformei, și de ce protestanții au făcut atât de puțin progres din zilele reformatorilor? Pag. 23, ¶ 1.
 23. Ce înțelegem noi prin termenul „adevăruri dispensaționale”? Ce a dat naștere proverbului: „Biblia este o vioară la care se poate cânta orice melodie”? Pag. 24 ¶ 1, 2; Pag. 25 ¶ 1.
 24. De ce este foarte important să umblăm în lumină? În ce mod pun în contrast Scripturile umblarea cu șederea sau cu starea? Pag. 25, ¶ 2.
 25. Dacă credem că perfecțiunea cunoștinței nu este un lucru al trecutului ci al viitorului, de ce ne întoarcem la cuvintele apostolilor și profeților pentru toată cunoștința noastră despre prezent și viitor? Pag. 25, ¶ 3.
 26. Deși Domnul a promis că Biserica va fi călăuzită în tot Adevărul, în ce mod este evident că este dezvăluit Adevărul? Pag. 26, ¶ 1.
 27. Care a fost valoarea specială a viziunilor și revelațiilor apostolului Pavel, din moment ce nu i s-a îngăduit să le facă de cunoscut nici celorlalți apostoli nici Bisericii în general? Pag. 27, ¶ 1.
 28. În ce mod confirmă cartea Apocalipsa declarațiile anterioare? Pag. 27, ¶ 2.
 29. Care a fost promisiunea din Apocalipsa 1:3 și cum s-a împlinit? Pag. 27, ¶ 3.

STUDIUL II

EXISTENȚA UNUI CREATOR SUPREM ȘI INTELIGENT, STABILITĂ

 1. Care sunt dovezile, în afara Bibliei, examinate în lumina rațiunii, care dovedesc existența unui Creator inteligent și personal? Pag. 29, ¶ 1, 2.
 2. Care este teoria unora care neagă existența unui Dumnezeu personal? Pag. 30, ¶ 1.
 3. Ce fapte din natură sunt cele mai puternice dovezi împotriva teoriei evoluției? Pag. 30, ¶ 2, Pag. 31, ¶ 1.
 4. Care este teoria creației (cu excepția omului) căreia nu i se poate oferi nicio obiecție serioasă? Pag. 31, ¶ 2, 3.
 5. Având în vedere cele de mai sus, care este concluzia noastră rațională cu privire la existența unui Creator inteligent? Pag. 32, ¶ 1.
 6. Dându-ne seama de existența unei astfel de ființe puternice, cum poate rațiunea să stingă orice teamă de atotputernica Lui tărie? Pag. 32, ¶ 2.
 7. Ce am putea aștepta de la un Creator atât de înțelept, atotputernic și atotiubitor? Pag. 33, ¶ 1, 2.
 8. Nu este oare lucrul cel mai rațional să ne așteptăm ca un astfel de Dumnezeu să dea creaturilor sale, făcute după chipul Său, o revelație despre Sine și despre scopurile Sale? Pag. 33, ¶ 3.
 9. Dacă Înțelepciunea Divină ar fi considerat că este nepotrivit să dea omenirii vreo oarecare cunoștință despre destinul ei viitor, pe ce cale ar fi mers Dreptatea, Iubirea și Puterea în ceea ce privește procedurile lui Dumnezeu cu oamenii? Pag. 34, ¶ 1 prima jumătate.
 10. Care este concluzia rațională cu privire la cutremure de pământ, cicloane și alte neregularități mici pe acest pământ, atunci când luăm în considerare armonia generală și ordinea restului creației? Pag. 34, ¶ 1 ultima jumătate.
 11. Ce carte pretinde a fi această revelație de la Dumnezeu pentru, om și ce ar trebui să așteptăm de la ea? Pag. 35, ¶ 1.

STUDIUL III

BIBLIA CA DESCOPERIRE DIVINĂ, PRIVITĂ ÎN LUMINA RAȚIUNII

 1. Care este influența Bibliei, recunoscută chiar de către dușmanii ei? Și ce pagubă a suferit deseori marea carte veche din mâinile celor mai loiali prieteni ai săi? Pag. 37, ¶ 1.
 2. Ce pretinde Biblia a fi? Pag. 37, ¶ 2.
 3. Cât de veche este Biblia și ce indică faptele păstrării sale remarcabile? Pag. 38, ¶ 1.
 4. Care este influența morală a Bibliei și cum trebuie folosită de către cei care s-ar bucura de cele mai bogate comori ale ei? P. 38, ¶ 2.
 5. Cine este cel mai proeminent personaj la care se referă constant Biblia, de la un capăt la altul? Pag. 39, ¶ 1.
 6. Ce presupune existența oricărei cărți? Care doar sunt motivele care ar putea fi atribuite în mod rațional scriitorilor Noului Testament? Pag. 39, ¶ 2; Pag. 40, ¶ 1.
 7. Care a fost caracterul scriitorilor Vechiului Testament? Ce indică sinceritatea Bibliei? Pag. 41, ¶ 1.
 8. După ce am recunoscut că Biblia a fost scrisă de oameni ale căror motive erau în mod evident curate, care ar fi în mod logic următorul pas în examinarea Bibliei? Pag. 41, ¶ 2.
 9. Ar fi necesară o revelație specială pentru a povesti pur și simplu faptele cuprinse în primele cinci cărți ale Noului Testament și în câteva din Vechiul Testament? De ce depinde credibilitatea acestor scrieri? Pag. 41, ¶ 3.
 10. Infirmă în vreun fel credibilitatea anumitor părți din Scripturile ebraice spunând că acestea au fost pur și simplu înregistrări adevărate ale evenimentelor din perioada în care au trăit scriitorii? Care a fost importanța evidentă de a consemna cu grijă anumite fapte ale istoriei considerate nedelicate în prezent? Pag. 42, ¶ 1.
 11. Deși există și alte părți ale Scripturilor asemănătoare ca caracter, se poate spune că Biblia aprobă undeva impuritatea? Pag. 43, ¶ 1.

Cărțile lui Moise și Legile promulgate în ele

 1. Care sunt „Cărțile lui Moise” și ce dovezi avem că au fost sau nu scrise de Moise? Pag. 43, ¶ 2.
 2. Cum se compară relatarea Genezei despre creație cu cea a altor națiuni, și care este concluzia rațională cu privire la Moise ca autor al acesteia? Pag. 44, ¶ 1.
 3. Ce se poate spune în general despre Legile lui Moise? Pag. 44, ¶ 2.
 4. Ce este „Decalogul”? În ce scop au fost date cele Zece Porunci și cum au fost condensate de către Isus? Pag. 45. ¶ 1.
 5. Care au fost trăsăturile caracteristice ale guvernului stabilit de Moise? A dat acest aranjament posibilitatea ca preoțimea să se impună oamenilor? Pag. 45, ¶ 2.
 6. Cine a fost principalul în autoritate sub acest guvern? Guvernul lui Israel a fost o democrație sau o teocrație? Pag. 46, ¶ 1.
 7. Care a fost modul în care exemplul lui Moise în conducerea guvernului a tins să cultive în oameni spiritul de libertate? Pag. 47, ¶ 1.
 8. Dați o definiție concisă a guvernului Israelului. Cât timp a durat și în ce condiții a fost schimbat în regat? Pag. 48, ¶ 1.
 9. Explicați obiceiul lui Israel de a fi divizat pe seminții. Pag. 48, ¶ 2. 
 1. Care au fost instrucțiunile date conducătorilor civili sub acest guvern? Pag. 49 ¶ 1, 2.
 2. I-au favorizat legile lui Moise pe cei bogați spre dezavantajul celor săraci? Care a fost prevederea Anului Jubiliar? Pag. 49, ¶ 3.
 3. Ce măsuri de protecție erau prevăzute pentru a împiedica amestecul în drepturile poporului? Care era datoria preoților față de cei săraci și neînvățați? Pag. 50, ¶ 1.
 4. Ce prevedere pentru drepturile străinilor și vrăjmașilor a fost făcută de către Legea Mozaică? Pag. 50, de la ¶ 2 până la ¶ 5.
 5. Nici chiar animalele necuvântătoare nu au fost uitate de Legile lui Moise? Pag. 51, ¶ 1.
 6. Era poziția preoției o poziție special favorizată în Israel? Cum erau întreținuți leviții? Pag. 51, ¶ 2, 3; Pag. 52, ¶ 1.
 7. Oare vreunul dintre aranjamentele menționate anterior are iz de uneltire din partea preoților? P. 52, ¶ 2.
 8. Au existat prevederi speciale pentru a onora preoțimea? Cum se contrastează această trăsătură distinctivă cu legile care privesc alte clase de persoane? Pag. 52, ¶ 3.
 9. Ce se poate spune despre aranjamentele sanitare ale Legii Mozaice? Pag. 53, ¶ 1.
 10. Care este singura concluzie rațională cu privire la pretenția lui Moise de a fi primit aceste legi de la Însuși Dumnezeu? Pag. 53, ¶ 2.

Profeții Bibliei

 1. Erau profeții Bibliei din clasa preoțească? Care a fost sarcina mesajelor lor? Și ce înseamnă termenul profet? Pag. 54, ¶ 1; Pag. 55, ¶ 1.
 2. Care au fost caracteristicile clasei de profeți însărcinați în mod special de Domnul? Pag. 55, ¶ 2, 3.
 3. Dacă găsim o legătură comună de unire între Lege, profeți și scriitorii Noului Testament, care trebuie să fie concluzia noastră cu privire la pretențiile lor? Pag. 56, ¶ 1.
 4. Explicați modul în care acest plan, spirit, țintă și scop străbate întreaga Biblie. Pag. 56, ¶ 2.
 5. Este Biblia numai o colecție de norme morale, maxime înțelepte și cuvinte de mângâiere? Pag. 57, ¶ 1.
 6. Cum este elaborată învățătura Genezei cu privire la încercarea, condamnarea și răscumpărarea finală a neamului omenesc de la un capăt la altul al scrierilor profetice ale Vechiului Testament? Citați din memorie diferite profeții cu privire la Răscumpărătorul. Pag. 57, ¶ 2.
 7. Care a fost lucrarea scriitorilor Noului Testament în ce privește Planul de Răscumpărare? Pag. 58, ¶ 1.
 8. Care a fost învățătura dublă a lui Moise în Lege cu privire la un sacrificiu și la o binecuvântare care va urma? Pag. 58, ¶ 2.
 9. Care a fost pretenția scriitorilor Noului Testament cu privire la capacitatea lor de a-și da seama de împlinirea profețiilor Vechiului Testament? Pag. 59. ¶ 1, 2.
 10. Care a fost tema glorioasă a tuturor profeților? Pag. 59, ¶ 3.
 11. Ce a dat această speranță a Împărăției poporului credincios al lui Dumnezeu? Pag. 59, ¶ 4
 12. Care este doctrina specială a Bibliei care nu se găsește nicăieri în altă parte, și care este în opoziție cu teoria tuturor religiilor păgâne? Pag. 60, ¶ 1.
 13. Deși este un întreg armonios compus din mai multe părți, există părți nefolositoare sau inutile în Biblie? Care ar fi rezultatul eliminării sau discreditării miracolelor, ceea ce este o procedură populară în prezent? Menționați minunile Vechiului Testament la care se referă Domnul nostru și scriitorii Noului Testament. Pag. 60, ¶ 2.
 14. Cum își găsesc aceste minuni paralelele în experiențele noastre de zi cu zi și sunt astfel făcute să nu pară neraționale? Pag. 62, ¶1.
 15. Dați un rezumat al pașilor care ne fac să tragem concluzia că Biblia este o revelație inspirată de Dumnezeu, și nu simpla invenție a oamenilor obișnuiți. Pag. 62, ¶ 2; Pag. 63, ¶1.

STUDIUL IV

EPOCILE ȘI DISPENSAȚIILE MARCATE ÎN DESFĂȘURAREA PLANULUI DIVIN

 1. De ce mulți în ignoranța lor judecă acum greșit caracterul și lucrarea marelui Iehova? Pag. 65, ¶ 1.
 2. Oricât de misterioase sau întâmplătoare ar părea oamenilor procedurile lui Dumnezeu, care este declarația Cuvântului Său cu privire la claritatea scopurilor Sale? Pag. 65, ¶ 2.
 3. Atunci când apelăm la Cuvântul Tatălui nostru, ce învățăm cu privire la perioadele de timp în care este împărțit Planul lui Dumnezeu? Pag. 66, ¶ 1.
 4. Pe scurt, ce reprezintă aceste epoci mari și cum sunt numite? Pag. 66, ¶2 până la Pag. 67, ¶ 2.
 5. Care au fost trăsăturile distinctive ale celei dintâi și respectiv celei de-a doua perioade? Care va fi caracterul celei de-a treia? Pag. 67, ¶ 3.
 6. De ce dispensația prezentă este numită un „veac rău”, iar a treia este numită o „lume în care locuiește dreptatea”? Pag. 67, ¶ 4.
 7. Care este motivul special din care dispensația viitoare trebuie să fie atât de diferită de cea prezentă? Pag. 67, ¶ 5.
 8. De ce Împărăția lui Cristos nu poate controla acum pământul? Citați Scripturi la acest subiect. Pag. 68, ¶ 1, 2.
 9. Cum folosește Scriptura cuvântul „lume”? „Sfârșitul lumii” înseamnă distrugerea pământului fizic? Cum sunt folosiți în Scriptură termenii „ceruri” și „pământ”? Când și cum s-au sfârșit primele ceruri și pământ? Când și în ce împrejurări vor trece cerurile și pământul prezente? Pag. 69.
 10. Ce a vrut să spună Sfântul Pavel când a declarat că el a fost răpit până în „al treilea cer”? Și care au fost, fără îndoială, lucrurile pe care le-a văzut, dar nu i s-a permis să le dezvăluie? Pag. 70, ¶ 1.

Veacuri sau Dispensații

 1. Care este deosebirea dintre un Veac și o Dispensație? A fost prima lume sau dispensație subîmpărțită în Veacuri? Și ce a demonstrat această „lume”? Pag. 70, ¶ 2, 3.
 2. În câte veacuri este subîmpărțită dispensația prezentă? Pag. 71, ¶ 1.
 3. Câte veacuri cuprinde „Lumea viitoare”? Pag. 71, ¶ 2.
 4. Cum este numit primul Veac din „lumea aceasta”? De ce se numește așa? Și când s-a sfârșit? Pag. 71, ¶ 3, primele opt rânduri.
 5. Care a fost următorul Veac? Când a început, cât timp a durat și care au fost caracteristicile sale? Pag. 71, de la rândul 8 până la sfârșitul ¶.
 6. Care a fost Veacul care a început la moartea lui Isus, și care sunt caracteristicile lui? Pag. 72, ¶ 1.
 7. Când și cum se va încheia Veacul Evanghelic? Pag. 73, ¶ 1.
 8. Ce înseamnă cuvântul Mileniu și cum este aplicat scriptural? Pag. 73, ¶ 2.
 9. Unde în Scriptură se găsește expresia „Planul Veacurilor”? (Vezi Efeseni 3:11, Diaglott [și GBV2001].)
 10. Care este caracteristica principală a Planului Divin, și care sunt obiectivele diferitelor „Veacuri”? Pag. 73, ¶ 3.
 11. Oferiți o ilustrație care să arate de ce lucrările lui Iehova apar minții neinstruite ca confuzie și eșec. Pag. 74, ¶ 1.
 12. Ce trebuie amintit în privința acestor Veacuri diferite, dacă am „împărți drept Cuvântul adevărului”? Pag. 74, ¶ 2, 3.
 13. Care este eroarea foarte obișnuită cu privire la faptul că Împărăția lui Dumnezeu este stabilită și conduce acum pe pământ? Pag. 75, ¶ 1.
 14. Cum a descris frumos poetul Cowper „pașii maiestuoși ai Dumnezeului nostru” prin Veacurile trecute? Pag. 75, ¶ 2.

STUDIUL V

„TAINA ȚINUTĂ ASCUNSĂ DE VEACURI ȘI DE GENERAȚII, DAR DESCOPERITĂ ACUM SFINȚILOR SĂI.”

 1. În timpul perioadei lungi de suferință sub blestemul păcatului și al morții, nu și-a exprimat Dumnezeu niciodată către omenire scopul Său de a restabili și a binecuvânta rasa condamnată? Pag. 77, ¶1.
 2. Care a fost prima rază slabă de speranță care a strălucit în Eden? Pag. 77, ¶ 2.
 3. Cât timp a trecut până când o altă rază de lumină a fost trimisă lui Avraam? Și cui a fost confirmată mai târziu făgăduința făcută lui Avraam? Pag. 77, ¶ 3.
 4. Ce așteptau cele Douăsprezece Seminții ale lui Israel la vremea morții lui Iacov și care a fost dezamăgirea lor? Pag. 78, ¶1.
 5. Cine a fost marele eliberator trimis de Dumnezeu pentru a reînvia speranța poporului Său ales? Și care a fost pătrunderea mai adâncă în Planul lui Dumnezeu care a fost dezvăluită de el? De la pag. 78, ¶ 2, până la pag. 79 sus.
 6. Cine a fost succesorul lui Moise și ce a înfăptuit el? Pag. 79 sus.
 7. Care au fost împrejurările în care se părea că națiunea lui Israel era pe cale de a realiza împlinirea speranțelor lor? Și cum a fost amânată din nou speranța lor? Pag. 79, ¶ 1.
 8. Ce aștepta tot Israelul la vremea nașterii lui Isus? De ce nu L-au primit ei ca pe Mesia lor promis de mult timp? Pag. 79, ¶ 2, primele 17 rânduri.
 9. Ce efect a avut moartea neașteptată a lui Isus asupra urmașilor Săi? P. 79, ¶2, de la ultima propoziție de jos până la sfârșitul paragrafului.
 10. Care a fost atitudinea ucenicilor lui Isus după înălțarea Sa? Pag. 80, ¶ 1.
 11. Când au început ucenicii să înțeleagă mai clar scopurile divine? Pag. 80, ¶ 2.
 12. Care a fost lumina aruncată asupra lucrării Veacului Evanghelic de către apostolul Iacov în Faptele 15? Pag. 81, ¶ 1.
 13. Ce este marea „Taină ascunsă de veacuri și de generații”, declarată de către apostolul Pavel? (Coloseni 1:27) P. 81, ¶ 2.
 14. Ce înseamnă „Hristos în voi”? Pag. 81, ¶ 3; Pag. 82, ¶1.
 15. În ce mod apostolul a pus în gardă Biserica împotriva oricărei presupuse pretenții? Pag. 82, ¶ 2.
 16. Explicați în ce mod figura piramidei ilustrează frumos unitatea Domnului și a Bisericii Sale ca o companie unsă. Pag. 82, ¶ 3, 4.
 17. Cine este Piatra unghiulară Principală în această clădire a lui Dumnezeu? Pag. 83, ¶ 1.
 18. Ce gânduri sunt sugerate prin referirea la membrii Corpului lui Hristos ca la „pietre vii”? Pag. 83, ¶ 2.
 19. Ce este „chemarea de sus” și de ce este numită ea o taină? Pag. 84, ¶ 1.
 20. În ce mod Apostolul Pavel dezvăluie întreaga taină în Galateni 3 și 4? Pag. 84, ¶ 2.
 21. Care a fost în mod evident necesitatea de a ține ascunsă taina aceasta atât de mult timp? Pag. 85, ¶ 1.
 22. De ce este o taină pentru lume drumul special pe care „turma mică” a fost chemată să umble? Pag. 85, ¶ 2; Pag. 86, ¶ 1.
 23. Va rămâne planul lui Dumnezeu întotdeauna învăluit în taină? Pag. 86 ¶ 2.
 24. Cum va fi adusă omenirea în Veacul Milenar la o înțelegere a făgăduințelor lui Dumnezeu, care acum sunt apreciate doar de „robii și roabele” Domnului? Pag. 86, ¶ 3; Pag. 87, ¶ 1.
 25. Care sunt cele două sensuri în care este folosită „Taina lui Dumnezeu”, și când va fi ea „împlinită”? Pag. 87, ¶ 2, partea de sus a paginii 88.
 26. Ce sugerează măreția acestei Taine, ținută secret atât de mult timp, cu privire la lucrarea care va urma încheierii ei? Pag. 88.

STUDIUL VI

ÎNTOARCEREA DOMNULUI NOSTRU — OBIECTIVUL EI, RESTABILIREA TUTUROR LUCRURILOR

 1. Pe ce Scriptură se bazează speranța Bisericii cu privire la a doua venire personală a Domnului ei? Pag. 89 ¶ 1, 2.
 2. Care este dovada Scripturală că întoarcerea promisă a lui Cristos nu s-a împlinit la coborârea Spiritului Sfânt la Cincizecime sau la nimicirea Ierusalimului? Pag. 89, ¶ 3.
 3. Cum contrazic Scripturile ideea populară conform căreia convertirea păcătoșilor formează o parte a venirii a doua a Domnului? Pag. 90, ¶ 1, 2.
 4. Ce pretind post-milenarii cu privire la timpul și condițiile celei de-a doua veniri? Pag. 90, ¶ 3.
 5. Favorizează Scripturile această concepție sau pe cea opusă, și anume că Cristos trebuie să vină înainte de convertirea lumii? Pag. 91, ¶ 1.
 6. Citați unul dintre textele pe care se bazează în principal post-milenarii și arătați motivul din care acest text nu susține pretenția lor. Pag. 91. ¶ 2.
 7. Care este obiectivul principal al Veacului Evanghelic? Pag. 92, ¶ 1.
 8. Care este celălalt text pe care îl citează în mod special post-milenarii în sprijinul teoriei lor? Care este interpretarea corectă a acestui text? Pag. 92, ¶ 2.
 9. Care este obiectivul primei veniri și a celei de-a doua, respectiv, și cum sunt legate cele două veniri în mod logic de Planul Divin? Pag. 93, ¶ 1.
 10. Oare restabilirea și binecuvântarea lumii nu ar fi putut începe imediat după ce a fost plătită Răscumpărarea? Pag. 93, ¶ 2.
 11. Care este obiectivul perioadei lungi care intervine între prima și a doua venire? Dacă Iehova nu ar fi intenționat alegerea Bisericii, când ar fi avut loc prima venire? Pag. 94, ¶ 1, 2.
 12. Ce învață Apostolul Petru în ce privește obiectivul și condițiile celei de-a doua veniri? Și care este, prin urmare, concluzia logică cu privire la misiunea Bisericii din acest Veac? Pag. 94, ¶ 3.
 13. Este rațional să credem că Dumnezeu încearcă timp de 6000 de ani să convertească lumea și nu a reușit? Care este poziția sectelor de frunte cu privire la această declarație și ce asigurare oferă Scriptura? Pag. 95, ¶ 1, 2.
 14. Care sunt cele două linii principale de gândire cu privire la scopurile lui Dumnezeu care i-au divizat pe creștini timp de secole? Au ambele doctrine sprijin scriptural și, dacă da, ce concluzie ar trebui să tragem? Care este singurul mod în care pot fi împăcate aceste doctrine opuse? Pag. 96, ¶ 1.
 15. Care este natura alegerilor despre care învață Scripturile? Pag. 96, ¶ 2.
 16. Pe scurt, ce învață Biblia despre Harul Liber? Pag. 96, ¶ 3.
 17. Cum a fost ilustrată doctrina Alegerii prin procedurile lui Dumnezeu cu Avraam și cu națiunea lui Israel? Pag. 97, ¶ 1, 2.
 18. Cum a fost în acțiune Alegerea lui Dumnezeu în timpul Veacului Evanghelic? Pag. 97, ¶ 3.
 19. Ce este necesar să aibă loc înainte ca „Sămânța” promisă să poată zdrobi capul șarpelui și să binecuvânteze toate familiile pământului? Pag. 98, ¶ 1.
 20. Se încheie misiunea Bisericii odată cu Veacul Evanghelic? Pag. 98, ¶ 2.
 21. Oferă Scripturile vreo speranță că cei care sunt în morminte vor avea parte de binecuvântările milenare? Pag. 99, ¶ 1.
 22. Care este numărul estimat al ființelor umane care au trăit pe pământ în ultimii 6000 de ani? Și câți dintre aceștia ar fi putut în mod rațional să fie sfinți ai lui Dumnezeu? Pag. 99, ¶ 2.
 23. Ce întrebări cu privire la această mulțime vastă trebuie să apară în mintea fiecărei persoane gânditoare? Pag. 99, ¶ 3.
 24. Ce răspuns dă Ateismul la aceste întrebări? Pag. 100, ¶ 2.
 25. Ce răspunde Calvinismul? Pag. 100, ¶ 3.
 26. Ce răspuns dă Arminianismul? Pag. 100, ¶ 4.
 27. Cu care părere de mai sus sunt de acord majoritatea creștinilor? Și ce spun Scripturile asupra acestui punct? Pag. 100, ¶ 5.
 28. Ce învață apostolul Pavel cu privire la necesitatea auzirii Evangheliei pentru a crede și a fi mântuit? Pag. 101, ¶ 1.
 29. Ce text citează unii care pretind că Pavel învață că ignoranța îi va mântui pe oameni? Arătați modul în care o înțelegere corectă a argumentului apostolului contrazice această pretenție? Pag. 101, ¶ 2.
 30. Care este modul în care apostolul Iacov confirmă poziția apostolului Pavel? Și care este singura ușă a speranței pentru omenirea condamnată? Pag. 101, ¶ 3.
 31. Ce cred mulți creștini cu privire la mântuirea pruncilor și păgânilor ignoranți? Pag. 102, ¶ 1.
 32. Acționează aceste persoane în acord cu credința lor declarată? Și, dacă toți păgânii ar fi mântuiți prin ignoranță, care ar fi cel mai logic și cel mai bun curs în ceea ce privește trimiterea misionarilor la păgâni? Și de ce să nu aplicăm același argument întregii omeniri? Pag. 102, ¶ 2.
 33. Deși învățătura Bibliei dezaprobă ideea mai multor căi de mântuire, care este singura ușă a speranței prin care poate intra omenirea condamnată în viața veșnică? Pag. 102, ¶ 3.
 34. Orice s-ar fi întâmplat cu miliardele care au murit, ce asigurare Scripturală avem că starea lor prezentă nu este răsplata lor deplină? Pag. 103, ¶ 1, 2.
 35. Cum putem armoniza gândul că cineva ar fi pierdut din cauza lipsei cunoștinței necesare cu caracterul lui Iehova așa cum este prezentat în 1 Ioan 4:8 și Ioan 3:16? Pag. 103, ¶ 3.
 36. Dacă trecutul și prezentul sunt singurele ocazii pentru mântuire, cum putem explica Ioan 1:9? Pag. 104, ¶ 1.
 37. Ce texte dovedesc că jertfa lui Cristos va fi eficientă pentru „fiecare om”? Pag. 104, ¶ 2, 3.
 38. Care este cheia Planului Divin de răscumpărare? Și cum se aplică diferitelor clase ale omenirii? Pag. 105, ¶ 1.
 39. Ce Scriptură este în general citată pentru a dovedi că toate încercările se încheie cu această viață prezentă? Și cum este ea corect interpretată? Pag. 105, ¶ 2, primele 11 rânduri.
 40. Pe scurt, în ce constă Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii care este rațional, frumos și scriptural? Pag. 105, ¶ 2, de la rândul 11 până la sfârșitul lui ¶.
 41. Care este deosebirea dintre Primul Adam și al Doilea Adam, Cristos, în privința relației lor cu omenirea? Pag. 106, ¶ 1.
 42. Explicați 1 Tim. 4:10, un text în general ignorat, cu excepția universaliștilor. Pag. 106, ¶ 2.
 43. Cum a pus în contrast Simeon aceste două mântuiri? Și care sunt celelalte texte care sunt de acord cu această declarație? Pag. 107, ¶ 1.
 44. Ce este mântuirea generală și cum va fi adusă omenirii? Care este mântuirea specială a Bisericii? Și de ce condiții va depinde ajungerea la aceste binecuvântări? Ce este „moartea a doua” și cine o va suferi? Pag. 107, ¶ 2.
 45. Care este singurul mod în care se pot armoniza textele până acum dificile și aparent contradictorii pe subiectele de mai sus? Pag. 107, ¶ 3.
 46. Care este declarația apostolului Petru și a „tuturor sfinților profeți” cu privire la restabilire? Care este profeția lui Ezechiel cu privire la restabilirea lui Israel? Pag. 108, ¶ 1.
 47. Care sunt declarațiile apostolului Pavel din Romani 11 și profețiile lui Ieremia cu privire la restabilirea lui Israel? Pag. 108, ¶ 2.
 48. Explicați și aplicați proverbul: „Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții” etc. (Ieremia 31:29, 30.) Pag. 109, ¶ 1.
 49. Cum putem știm că multe dintre profețiile și făgăduințele de binecuvântare viitoare, deși par să se aplice numai la Israel, sunt, de asemenea, aplicabile în general întregii lumi? Pag. 109, ¶ 2.
 50. Mai mult, care sunt celelalte națiuni în afară de Israel care sunt menționate pe nume și li s-a promis restabilirea? Pag. 109, ¶ 3.
 51. Cum putem ști că sodomiții nu s-au bucurat de o posibilitate deplină de mântuire? Pag. 110, ¶ 1.
 52. Întrucât atât israeliții cât și sodomiții trebuie să fie binecuvântați sub „Noul Legământ”, pecetluit cu sângele lui Isus, ce implică restabilirea lor? Pag. 110, ¶ 2.
 53. Citiți cu atenție Ezechiel 16:48-63. De ce a văzut Dumnezeu de bine să nimicească pe sodomiți fără să le dea o posibilitate deplină, dacă moartea pune capăt oricărei încercări? Pag. 111, ¶ 1.
 54. Cum putem înțelege purtarea unui Dumnezeu al Iubirii față de acele națiuni pe care le-a poruncit lui Israel să le „nimicească cu totul”? Pag. 111, ¶ 2.
 55. În ce mod experiențele acestor națiuni rele au arătat hotărârea divină față de toți răufăcătorii? Pag. 112, ¶ 1.
 56. Ce înseamnă „captivitatea” Sodomei, Samariei și Israelului la care se face referire în Ezechiel 16? Și ce trebuie să însemne o „întoarcere la starea lor de mai înainte”? Pag. 112, ¶ 2.
 57. Cum putem ști că Domnul, în această profeție, nu-i vorbește în mod ironic lui Israel, așa cum susțin unii? Pag. 112, ¶ 3.
 58. Care este mărturia confirmativă a apostolului Pavel asupra acestui punct? Pag. 113, ¶ 1.
 59. Care vor fi sentimentele întregii omeniri atunci când, „la timpul cuvenit”, vor vedea modul în care „Dumnezeu iubește atât de mult lumea”? Pag. 113, ¶ 2.
 60. Care este greșeala care a fost făcută în mod similar atât de evrei cât și de creștini în privința Planului și a făgăduințelor divine? Pag. 113, ¶ 3.
 61. Afirmat pe scurt, care este modul în care doctrinele conflictuale ale calvinismului și arminianismului au deformat adevărul Planului și scopurilor glorioase ale lui Dumnezeu? Pag. 114, ¶ 1.
 62. Ce învață calvinismul în detaliu? Pag. 114, ¶ 2.
 63. Care sunt aspectele de lăudat ale acestei vederi și care sunt cele două calități esențiale care îi lipsesc? Pag. 114, ¶ 3.
 64. Ce spune arminianismul? Pag. 115, ¶ 1.
 65. Ce trăsături are această vedere și care sunt cele două elemente importante în care, din nefericire, este deficitară? Pag. 115, ¶ 2.
 66. Care trebuie să fie efectul natural al vederii arminiene asupra caracterului divin? Pag. 116, ¶ 1.
 67. Care este singurul mod în care pot fi armonizate aceste doctrine aparent contradictorii despre Alegere și Harul Liber? Pag. 116, ¶ 2.
 68. Având în vedere planul glorios al lui Dumnezeu pentru viitor, care trebuie să fie atitudinea fiecărui creștin adevărat cu privire la a doua venire a Domnului nostru Isus Cristos — primul pas către realizarea binecuvântărilor de mult promise și de mult așteptate pentru toată omenirea? Pag. 116, ¶ 3.

„Gloria restabilirii va aduce în curând

Odihna binecuvântată pe pământ;

Și cei săraci, slabi și obosiți

Vor fi ridicați și binecuvântați.”

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.