Făgăduința întărită prin jurământ

Evanghelia

Geneza 22:16-18; Galateni 3:8, 16, 29.

DIN Scripturile adevărului noi tragem această concluzie:

2 Timotei 3:16; Ioan 17:17.

Nici înțelepciunea oamenilor, nici faptele Legii

1 Corinteni 1:19; Isaia 5:21; Romani 3:20.

Nu au puterea de a curăța, de a ierta sau de a salva,

Faptele 13:39; Romani 10:4; Evrei 7:19.

De a restabili din blestem sau de a răscumpăra din mormânt.

Galateni 3:21; 2:16, 21.

 

Oamenii sunt mântuiți prin credința lor în Cel Răstignit,

Romani 10:9; Faptele 16:31; Evrei 11:6.

Când dragostea și bunătatea Sa față de ei sunt făcute cunoscute.

Romani 10:13-15; 1 Corinteni 1:21; Ioan 3:16-18; 1 Timotei 2:3-6.

Credința mântuitoare vine auzind Cuvântul dătător de viață,

Romani 10:17; Filipeni 2:16.

Iar mila lui Dumnezeu este acordată prin Mântuitor.

2 Corinteni 5:19; 1 Timotei 2:3-6.

 

Toți doritorii vor putea fi mântuiți prin credință cu ascultare,

— Ioan 20:31; Evrei 5:9.

Și vor putea câștiga viață nesfârșită prin  Cristos, prin moartea Lui.

— Marcu 10:30; Romani 5:10.

Căci Evanghelia mântuirii este pentru toți fără plată:

— Tit 2:11.

Așa cum vor fi achitați în judecată cei ce dau atenție învățăturilor ei.

— Romani 2:16; Ioan 3:18.

 

Viața veșnică este pentru cei care acceptă Evanghelia,

— Ioan 3:16; Marcu 10:30; Romani 6:23.

Dar moartea este partea celor care o resping.

— Faptele 3:23; Evrei10:26, 27; Romani 6:23.

Căci nu există altă cale arătată de Domnul,

— Faptele 4:12; Ioan 10:1, 7, 9; 14:6.

De a răscumpăra omul căzut, decât prin Cristos și Cuvântul Său.

— Tit 2:13, 14; Galateni 3:13; 1 Petru 1:18, 19.

 

Cerurile sunt ale Domnului, dar El a dat pământul

— Psalmii 115:16; Isaia 45:18.

Copiilor oamenilor, să fie casa și paradisul lor.

— Psalmii 37:29; Matei 6:10.

Conducătorii și națiunile rele au stăpânit până acum

— Daniel 2:1-49; 2 Timotei 3:13; Isaia 60:2.

Și domnia lor a degradat de la aur la lut.

— Daniel 2:31-34.

 

Dar timpul pentru binecuvântarea promisă a lumii este aproape,

— Geneza 12:3; 22:18; Psalmii 72:17; Apocalipsa 15:4.

Când va apărea adevărata Lumină, care va lumina pe toți oamenii.

— Ioan 1:4, 7, 9; 8:12.

Dumnezeu a luat din lume pentru numele Său

— Fapte 15:14; Psalmii 45:10, 11.

Un popor credincios, încercat, ca să domnească împreună cu Isus.

— 2 Timotei 2:12; Apocalipsa 3:21; 5:9, 10; 14:1-5.

 

Cei care dorm în Cristos primii se scoală,

— 1 Corinteni 15:23, 52; 1 Tesaloniceni 4:16.

Și cu „cei care rămân ” îl întâlnesc pe Domnul în văzduh,

— 1 Tesaloniceni 4:17; Marcu 13:27; Ioan 14:3.

Căci El vine din nou pe pământ, cu aleșii săi,

— Zaharia 14:4,5; 1 Tesaloniceni 3:13; Iuda 14.

Și El va domni peste oameni cu dreptate.

— Matei 25:31, 32; Luca 1:32, 33; Isaia 2:2, 3; 9:6, 7.

 

Apoi „sămânța” va binecuvânta ca un Corp completat

— 1 Corinteni 12:27; Coloseni 1:18; Ceneza 22:18.

Toate popoarele pământului cu binecuvântări de pace.

— Galateni 3:8, 16, 29; Luca 2:10, 14.

Acești aleși vor fi veșnic împreună cu Cristos,

— 1 Tesaloniceni 4:17.

Ca Mireasa Sa iubită, onorată și glorificată.

— Ioan 3:29; Psalmii 45:13, 14; Romani 8:17, 18; Apocalipsa 21:9.

 

Tuturor puterilor pământului li se va pune capăt,

— Psalmii 10:1-18; Apocalipsa 2:26, 27; Ieremia 25:29, 33.

Și stăpânirea și autoritatea lor ajung în curând să fie desființate.

— 1 Corinteni 15:24; Filipeni 2:10.

Toată gloria și mândria lor vor fi suflate de vânt ca pleava,

— Daniel 2:35, 44.

Iar Cristos și aleșii Săi stăpânesc cu îndurare.

— Daniel 7:27; Psalmii 22:27, 28; Luca 22:29, 30; 19:17, 19.

 

Când El îi vorbește pământului, cei uciși nu mai sunt acoperiți,

— Isaia 26:19, 21; Osea 13:14; Apocalipsa 20:14.

Și ei toți Îi aud glasul și din nou se scoală la viață.

— Ioan 5:28; 1 Corinteni 15:22.

El trebuie să domnească până toate lucrurile îi vor fi supuse,

— 1 Corinteni 15:25, 28; Psalmii 110:1; Efeseni 1:10.

Și fața pământului este reînnoită din blestem.

— Apocalipsa 22:3; 21:4, 5.

 

Aceste timpuri de înviorare și binecuvântare sunt aproape,

— Fapte 3:19, 21; Matei 24:33.

Puterea dătătoare de viață a lui Cristos va apărea în curând.

— Matei 28:18; Ioan 11:25; Coloseni 3:3, 4; Apocalipsa 22:17.

El va izgoni blestemul și va restabili perfecțiunea,

— Psalmii 104:30; Isaia 25:6-9; Apocalipsa 22:3.

Iar pământul iarăși se va umple de bucurie și frumusețe.

— Isaia 35:1-10; 51:11; 55:10-13; Ezekiel 36:35.

 

Atunci întristarea, moartea și stricăciunea nu vor mai fi,

— Psalmii 30:5; 1 Corinteni 15:26; Apocalipsa 21:4.

Și lumea se va îmbrăca în veșmintele păcii.

— Zaharia 9:10; Isaia 2:4.

Când El împărățește pe pământ se aud vești bune,

— Psalmii 22:28; Isaia 11:9; 45:23; Faptele 15:16, 17.

Și lumea își va aminti și se va întoarce la Domnul.

— Psalmii 22:27.

 

Toate națiunile se vor închina Domnului cu teamă,

— Psalmii 67:4-7; 86:9; Apocalipsa 15:4.

Și toți oamenii se vor alătura cu laude când vor auzi cuvintele Lui.

— Apocalipsa 5:13; Psalmii 102:15; Isaia 29:18-24.

Când Spiritul harului se va așeza din nou peste Israel,

— Romani 11:26; Ieremia 32:40.

Și vor privi la cel pe care l-au străpuns cu mânie.

— Zaharia 12:10; Fapte 2:23, 36.

 

Ei vor plânge cu amar și își vor recunoaște păcatul,

— Ezekiel 36:31; 16:61, 63.

Și cu bucurie îl vor accepta pe El, regele lor mult așteptat.

— Isaia 25:9; Matei 23:39; Luca 3:15.

Atunci Dumnezeu va restitui stăpânirea promisă,

— Ezekiel 36:24; 37:21; Ieremia 32:37.

Și El nu-și va mai aminti de numeroasele lor păcate.

— Ieremia 31:33, 34; Ezekiel 36:33; Romani 11:27.

 

Domnul fiind lumina sa,

— Fapte 15:15, 16; Zaharia 6:12, 13; Isaia 40:1-11; 33:20-24.

Ierusalimul va fi slava, bucuria și desfătarea pământului.

— Isaia 52:9, 10; 65:18, 19; Psalmii 48:2.

Din Cetatea aceasta vor curge cele mai glorioase ape ale vieții,

— Zaharia 14:8; Ioel 3:18; Apocalipsa 22:1.

Și pe malurile sale vor crește copaci dătători de viață.

— Ezechiel 47:1, 12; Apocalipsa 22:1, 2.

 

Pe măsură ce blestemul este îndepărtat, această binecuvântată Cetate a iubirii

— Apocalipsa 22:3.

Este mărită și făcută una cu Cetatea de sus.

— Apocalipsa 21:10-27; Daniel 2:35, 44.

Toată gloria și onoarea vor fi date lui Dumnezeu,

— Numeri 14:21; Apocalipsa 5:12.

Și voința Lui se va face precum în cer așa și pe pământ.

— Matei 6:10.

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.