1 IANUARIE

Binecuvântați pe Dumnezeul nostru, oamenilor, și faceți să fie auzită vocea laudei lui. El care ține sufletul nostru în viață și nu lasă să se clatine picioarele noastre — Psalmii 66:8, 9. Mulțumim lui Dumnezeu că harul Său ne-a ținut, ne-a „păzit de cădere” încă un an, că atâția dintre noi

2 IANUARIE

Voi nu sunteți ai voștri. Fiindcă sunteți cumpărați cu un preț; de aceea glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru și în spiritul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. — 1 Corinteni 6:19, 20. Ce lecţie ar putea fi mai importantă pentru noi la începutul anului, decât aceasta că noi nu suntem

3 IANUARIE

Rugați-vă neîncetat — 1 Tesaloniceni 5:17. Oricare ar fi înclinaţiile noastre naturale privitoare la hotărârea şi stăruinţa în rugăciune, noi trebuie să ne luăm instrucţiunile din Scripturi; şi biruind înclinaţiile noastre naturale, ca nişte „copilaşi”, ca „iubiţi copii”, trebuie să ne conformăm părerile şi purtarea după îndrumarea de sus. De aceea,

4 IANUARIE

Așteaptă pe Iehova; încurajează-te și el îți va întări inima; așteaptă, spun eu, pe Iehova — Psalmii 27:14. Timpul este un element important în toate planurile lui Dumnezeu; deci nu trebuie să ne dezamăgim când se pune la încercare răbdarea noastră, când binecuvântările pe care le dorim întârzie mult. Dumnezeu și-a

5 IANUARIE

Ocările celor care te-au ocărât au căzut peste mine — Romani 15:3. Să luăm seama ca ocările pentru Cristos să le purtăm așa cum le-a purtat El — cu milă și rugăciune pentru cei rătăciți și depravați, sperând că Dumnezeu le va primi căința; și cu curaj smerit, considerând că

6 IANUARIE

Învață-ne să ne numărăm astfel zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă — Psalmii 90:12. Când își numără zilele, creștinul nu face aceasta cu un sentiment de tristețe sau descurajare, deși o face cu seriozitate. Pe măsură ce zilele trec, el le socotește ca tot atâtea binecuvântări, ca tot atâtea

7 IANUARIE

Să nu vorbească de rău pe nimeni — Tit 3:2. Dacă soldații crucii ar înțelege ideea corectă, că vorbirea de rău  și calomnia înseamnă asasinarea caracterului altuia și că defăimarea înseamnă jefuirea numelui bun al altuia, cu atât mai degrabă ar vedea acest lucru îngrozitor în adevărata lui lumină, în care-l

8 IANUARIE

Vedeți ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău cuiva, ci totdeauna urmăriți ceea ce este bine, deopotrivă între voi și pentru toți — 1 Tesaloniceni 5:15. Conform standardului Scripturii, poporul adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie cel mai cizelat, cel mai purificat, cel mai politicos, cel mai generos și

9 IANUARIE

Pentru că cine te face deosebit? Și ce lucru ai tu, pe care să nu-l fi primit? — 1 Corinteni 4:7. Cei din poporul consacrat al Domnului trebuie să-și dea seama cu toții că în harul și adevărul prezent ei nu au venit prin înțelepciunea lor proprie, nici prin înțelepciunea

10 IANUARIE

Frații mei, luați ca exemplu de suferință și de răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului — Iacov 5:10. Calea cea dreaptă este încă tot „calea îngustă” a înjosirii și a lepădării de sine — calea blândeții și a umilinței, și se va cere tot atâta efort și același