CRIZA  POLUĂRII

Extremitatea omului — Ocazia lui Dumnezeu

ȘTIAȚI CĂ: Omenirea se îndreaptă rapid către auto-distrugere, în mare măsură prin poluarea globală a atmosferei pământului, a apei și a pământului?

 • Știați că, marea capacitate dobândită a omului de a-și manipula mediul amenință să-l distrugă?
 • Știați că, problemele ecologice grave au apărut datorită utilizării pe scară largă a motoarelor cu ardere internă, a gazelor otrăvitoare, a pesticidelor și a altor substanțe chimice, a maselor plastice, a îngrășămintelor chimice, a izotopilor radioactivi artificiali etc.?

ȘTIAȚI CĂ: Omul modern s-a implicat din ce în ce mai mult în tehnologie – mai multe avioane, mașini, mașini industriale, energie nucleară, energie electrică etc.?

 • Știați că, SUA produce 50% din poluarea industrială mondială, folosește cu 40% mai mult oxigen decât produce și are nori imenși murdari pe o mare parte a suprafeței sale ca urmare a evacuărilor de gaze de la mașini, avioane și fabrici, afectând astfel mulțimile cu boli respiratorii etc.?
 • Știați că, exploziile nucleare și producerea de energie nucleară au poluat atmosfera cu radiație, provocând în omenire boli cum ar fi cancerul, leucemia, leziuni genetice etc., în proporție directă cu doza de radiație?
 • Știați că, toată omenirea este afectată de atmosfera poluată a pământului, care se extinde cu 13 km deasupra pământului?
 • Știați că, degradarea mediului cauzată de evacuarea gazelor de la autoturisme și avioane, fumul industrial, deșeuri și încălzirea râurilor, canalizare, gunoi, îngrășăminte, pesticide, scurgeri de petrol  etc., reprezintă o problemă majoră din ce în ce mai gravă?
 • Știați că, o astfel de poluare a căilor navigabile interioare și a oceanelor cu mercur, DDT, PCB, îngrășăminte etc., dintre care unele rămân pe termen nelimitat, aduce suferințe și moarte maselor de oameni, animale, păsări, pești etc.?
 • Știați că, poluarea apei poate fi chiar mai periculoasă decât poluarea aerului, deoarece cu ajutorul apei omul și alte creaturi obțin produse alimentare precum și băuturi, direct sau indirect?
 • Știați că, o mare parte din hrana omului a fost poluată de aditivi otrăvitori, de hormoni, prin prelucrare etc.?
 • Știați că, multe eforturi nobile și lăudabile sunt și vor fi făcute de oameni (în special de tineri) și industrie pentru a remedia această criză, și astfel de a face pământul mai potrivit ca locuință a omului, dar că aceasta este o sarcină extrem de dificilă din cauza lăcomiei omului, a indiferenței și neglijenței față de drepturile altora etc.?
 • Știați că, Dumnezeu a creat cerul și pământul (Geneza 1:1; Coloseni 1:16, 17), și „al lui Iehova este pământul și plinătatea lui; lumea și cei ce locuiesc în ea” (Psalmul 24:1; Deuteronom 32:43; Iov 41:11)?

ȘTIAȚI CĂ: Adam a fost creat perfect și i s-a dat nu promisiunea unei case în cer, ci stăpânirea asupra pământului ca locuință a sa eternă, dacă ar fi rămas ascultător din inimă față de Dumnezeu (Geneza 1:26-31; Psalmul 8:4-8)?

 • Știați că, din cauza neascultării lui Adam, el și Eva au fost alungați din Grădina Eden (un exemplu al mediului ideal pe care Dumnezeu îl intenționează pentru întreaga omenire) și „a intrat păcatul în lume și moartea [încetarea vieții] prin păcat și astfel moartea [nu tortura veșnică!] a trecut asupra tuturor oamenilor [prin ereditate, însoțită de necaz, durere, boală etc.] pentru că toți au păcătuit” (Geneza 3:1-24; Romani 5:12, 17-19; 6:23; Ezechiel 18:4, 20; 1Corinteni 15:21, 22)?
 • Știați că, omul, cu păcatul adamic moștenit (Iov 5:7; 14:4; Psalmi 51:5), s-a stricat mai mult – fizic, mental, moral și religios – cu astfel de păcate împotriva lui Dumnezeu și a omului precum blasfemia, crima, hoția, păcatele sexuale, dependența de droguri, beția, lăcomia și idolatria?
 • Știați că, cuvintele lui Dumnezeu către Israel se potrivesc situației de acum: „Țara este pângărită de aceea pedepsesc nelegiuirea ei peste ea” (Leviticul 18:25; Isaia 24:4-6)?
 • Știați că, în ciuda eforturilor nobile ale unor oameni, din cauza lăcomiei și depravării omul nu este în stare să-și rezolve cu adevărat propriile probleme, să se restabilească pe el însuși și să-și readucă mediul în condiții utopice (Psalmii 49:6-9; 82:1-5; 107:26, 27; Luca 21:25-27; Romani 1:18-32; 3:10-23)?
 • Știați că, extremitatea omului este ocazia lui Dumnezeu, pentru că atunci când oamenii vor fi smeriți de „timpul de necaz” mare și fără precedent (Daniel 12:1; Matei 24:21, 22), care a început în 1914, „ei vor striga către Iehova în tulburările lor, iar El [prin Cristos – Daniel 7:13, 14; Psalmul 72:1-20; Matei 28:18] îi va scoate din strâmtorările lor” (Psalmii 46:8-11; 107:28-30; Isaia 29:18-20; Hagai 2:7)?
 • Știați că, în „timpurile restituirii [restaurării] tuturor lucrurilor” care sosesc (Faptele 3:19-23), în Ziua Judecății de 1000 de ani a pământului (Faptele 17:31; 2 Petru 3:7, 8; Psalmul 94:15; Isaia 26: 9; 28:17; Apocalipsa 5: 9, 10; 20:1-6), tot pământul va fi umplut cu gloria lui Dumnezeu (Numeri 14:21; Psalmul 72:19; Isaia 5:16; 6:3; 11: 9; Habacuc 2:14)?

ȘTIAȚI CĂ: Isus (numai credința și loialitatea față de El ca Mântuitor și Conducător aduce totdeauna viață veșnică – Ioan 14:6; Faptele 4:12) va curăța atunci treptat pe cei ascultători de bună voie de orice stricăciune (2 Petru 2:20 ; Isaia 52:15; Ezechiel 36:25, 33); și ei vor urca pe „Calea sfințeniei” spre desăvârșirea umană (Isaia 35:8-10; 2:2-4; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1-8, 24)?

 • Știați că, miliardele de oameni care au murit fără să aibă o încercare deplină pentru viață o vor avea după ce vor fi ridicați din somnul inconștient al morții (Psalmul 22:27-29; Ezechiel 16:48-63; Matei 11:21 -24; Romani 14:9; Psalmii 6:5; 90:3-5; Eclesiastul 9:5,10; Daniel 12:2; Ioan 5:28, 29; 11:11-14; Faptele 2:29, 34; 1 Tesaloniceni 4:13-15)?
 • Știați că, pe parcursul celor 1000 de ani și la sfârșitul lor toți cei ireformabili, cu inima stricată și toți cei stricați vor fi anihilați în moartea a doua, Dumnezeu îi va „nimici pe cei care distrug pământul” (Apocalipsa 11:18; 20:7-9, 14, 15; 21:8; Psalmul 145:20; Isaia 65:20)?
 • Știați că, toată poluarea aerului, apei, pământului, hranei etc. va fi eliminată treptat și condițiile edenice vor fi globale (Psalmul 37:9-34; Isaia 35:1-7; 45:18; 51:3; 65:17-25; Ezechiel 36:35; Apocalipsa 22: 3)?
 • Știați că, trezirea multora în privința pericolelor poluării, și mișcarea împotriva lor, se numără printre numeroasele semne ale vremurilor care arată că „Împărăția lui Dumnezeu este aproape” (Matei 6:10; Luca 21:29-32)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.