Farfurii zburătoare

„Farfurii zburătoare”   ȘTIAȚI: Că, de când au fost înregistrate atât de multe apariții ale așa-numitelor „farfurii zburătoare” în SUA, Canada, America de Sud, Europa, Africa, Australia, Orientul Îndepărtat etc., mai mulți oameni fiind martori la multe dintre ele, publicul devine din ce în ce mai convins de existența lor?

Pământul Nou

PĂMÂNTUL NOU ȘTIAȚI CĂ BIBLIA ÎNVAȚĂ: Că „o generație trece și altă generație vine, dar pământul [planeta noastră] rămâne pentru totdeauna” (Eclesiastul 1:4; Psalmii 119:90)? Că „Dumnezeu însuși care a format pământul [planeta noastră] … nu l-a creat în zadar [pentru a fi distrus de foc literal, sau altfel], l-a

Dumnezeu vă iubește!

Dumnezeu vă iubește! ȘTIAȚI: Că Dumnezeu, din  marea și nemărginita Sa iubire, din voința Sa dezinteresată (Luca 2:14; 1 Ioan 4:8), a pregătit un mod în care voi și întreaga omenire (indiferent de origine, rasă, culoare, naționalitate, educație, ocupație, statut social, poziție financiară etc.) puteți obține viață veșnică? ȘTIAȚI: Că

Ziua de Judecată

Ziua de Judecată ȘTIAȚI: Că gândul la Ziua de Judecată produce groază în mulți pentru că de obicei au fost greșit învățați că este o zi de 24 de ore, când, în mijlocul unor mari zguduiri ale naturii ― cutremure literale, morminte care se deschid etc.― Cristos cheamă din binecuvântarea

Întoarcerea lui Israel

Întoarcerea lui Israel Un studiu oportun atât pentru evrei cât și pentru neamuri ȘTIAȚI: Că Israel a fost primul popor ales al lui Dumnezeu (Deuteronom 7:6; Psalmii 135:4; 147:19, 20; Amos 3:2)? Că atunci când în Eden, Dumnezeu a condamnat după dreptate pe copiii Săi neascultători la moarte (Geneza 2:17;

Știați?

Știați? ȘTIAȚI? Că mai mult de 2000 de ani în urmă Dumnezeu a dat  prin profetul Daniel o descriere clară a timpurilor în care noi acum trăim? Că Biblia referindu-se la prezent ca la „timpul sfârșitului” (Daniel 12:9), semnifică, nu distrugerea pământului literal („pământul rămâne pentru totdeauna” ― Eclesiastul 1:4),

Ce este iadul?

Ce este iadul? ȘTIAȚI: Că deși unii neagă existența iadului, Biblia îl învață clar, atât în Vechiul cât și în Noul Testament? * Că mulți înțeleg greșit acest subiect, iar unii încă mai țin la doctrina păgână a chinului veșnic, care a fost alipită la creștinism la începutul Veacurilor Întunecate,

Adevărata Libertate

Adevărata Libertate ȘTIAȚI: Că mulți care cred că sunt cu adevărat liberi sunt de fapt în robie? Că în afară de unii care se află în sclavie fizică, mulți se află într-o adevărată robie, la modul figurat, a drogurilor, sexului ilicit, alcoolului, tutunului, vrăjitoriei, satanismului, religiilor false, jocurilor de noroc,