COMUNIUNEA CREȘTINĂ

„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem comuniune unii cu alții și sângele lui Isus Cristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)     În acest studiu aducem un gând interesant despre cuvântul creștin. Oricât de larg răspândit a devenit acest cuvânt

2 decembrie

Și acum, de ce întârzii? Scoală-te și botează-te — Faptele 22:16. Există în aceste cuvinte un fel direct de a vorbi vrednic de copiat de toți cei care au o influență asupra altora și caută să-i aducă la calea cea dreaptă. Să-i îndemne la promptitudine, la ascultare deplină și completă, la

21 noiembrie

Socotiți totul a fi bucurie, frații mei, când cădeți în diverse ispitiri — Iacov 1:2. Fără îndoială că adesea cu toții dorim ca toate încercările să fi trecut și să fim acceptați printre biruitori. Dar răbdarea, credința și încrederea trebuie să-și facă lucrarea de purificare în inimile noastre, făcându-ne cu

TIMPUL DE SECERARE

„Trimite secera ta și seceră, pentru că a venit ora să seceri” – Apocalipsa 14:15, Diaglott. „Cât timp este zi noi trebuie să lucrăm lucrările Celui care m-a trimis; vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze” – Ioan 9:4, Versiunea Îmbunătățită. [Publicat pentru prima dată în noiembrie 1919 n.e.]

ROBUL ACELA RĂU

ROBUL ACELA RĂU Matei 24:48-51 NE VOM AMINTI că în Nr. 20, retipărit de mai multe ori, ultima dată în Nr. 310, am sugerat Consiliului Societății, Comitetului Editorial, Comitetului Surorilor și Acționarilor să-l deposedeze pe J.F.R. de toată autoritatea și de toate posturile sale de serviciu în Societate, informându-i că,

ROBUL ACELA

ULTIMA ZI a lunii octombrie va fi a patra aniversare [în anul 1920, n.e.] a trecerii dincolo de văl a Pastorului nostru iubit; și se cuvine ca noi, cei care îi prețuim slujirea special aranjată și condusă de Dumnezeu, să ținem în eclesiile noastre servicii de amintire pentru el pe