TIMPUL DE SECERARE

„Trimite secera ta și seceră, pentru că a venit ora să seceri” – Apocalipsa 14:15, Diaglott. „Cât timp este zi noi trebuie să lucrăm lucrările Celui care m-a trimis; vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze” – Ioan 9:4, Versiunea Îmbunătățită. [Publicat pentru prima dată în noiembrie 1919 n.e.]

ROBUL ACELA RĂU

ROBUL ACELA RĂU Matei 24:48-51 NE VOM AMINTI că în Nr. 20, retipărit de mai multe ori, ultima dată în Nr. 310, am sugerat Consiliului Societății, Comitetului Editorial, Comitetului Surorilor și Acționarilor să-l deposedeze pe J.F.R. de toată autoritatea și de toate posturile sale de serviciu în Societate, informându-i că,

ROBUL ACELA

ULTIMA ZI a lunii octombrie va fi a patra aniversare [în anul 1920, n.e.] a trecerii dincolo de văl a Pastorului nostru iubit; și se cuvine ca noi, cei care îi prețuim slujirea special aranjată și condusă de Dumnezeu, să ținem în eclesiile noastre servicii de amintire pentru el pe

IN MEMORIAM

ANIVERSAREA trecerii dincolo de văl a Pastorului nostru drag, pe 31 octombrie, va fi întotdeauna o dată de sacralitate specială pentru sfinții lui Dumnezeu. Acum douăzeci și doi de ani [din anul 1938, n.e.] întreaga Biserică a fost șocată de vestea plecării sale. Nu ne venea să credem că era