BUCURIE

Dumnezeu îl iubește pe acela care dă bucuros2 Corinteni 9:7.

Acest lucru este valabil nu numai din punct de vedere bănesc, după cum se aplică în mod general, ci şi în ce priveşte toate darurile şi jertfele mici pe care noi le facem pentru El şi pentru cauza Sa. Dacă noi vrem să fim plăcuţi Domnului, să creştem în favoarea Sa și să ne apropiem mai mult de El, să ne aducem inimile din ce în ce mai mult la starea pe care El o aprobă şi o iubeşte, de zel, bucurie, promptitudine în fiecare serviciu pe care noi îl putem face. Dificultatea pentru mulţi creştini constă în faptul că ei nu au învăţat pe deplin marele privilegiu de care ne bucurăm în acest Veac Evanghelic, de a putea prezenta Domnului micile noastre sacrificii, micile noastre renunţări la noi înşine, cu asigurarea că faptele noastre imperfecte vor fi acceptabile pentru Dumnezeu prin Cristos — Z ’02, 42 (R2950).
                                                                    *       *       *
Dumnezeu dă în mod constant tuturor creaturilor Sale lucruri trebuincioase ființei lor. În mod special El dă continuu harul, mila și Adevărul celor consacrați Lui. El nu dăruiește cu reținere sau zgârcenie. „El dă cu generozitate și nu reproșează.” Dumnezeu dă cu bucurie și cu generozitate. Și El dorește ca poporul Său să fie asemenea Lui în privința aceasta precum și în altele. „Fără plată ați primit, fără plată să dați”, este o declarație care exprimă idealul Domnului pentru noi. Nu trebuie să dăm numai bani, ci și timp, talente, cunoștință, iubire, influență, reputație — într-un cuvânt, tot ce avem. Trebuie să fim recunoscători, să fim voioși și să apreciem mult darurile lui Dumnezeu, să fim foarte înțelegători față de nevoile altora, să fim foarte fericiți să dăruim și să îi vedem pe alții binecuvântați și să fim atât de plini de entuziasm că dăruirea cu bucurie câștigă iubirea specială a lui Dumnezeu, încât să fim fericiți a dărui — PT 1933, 163.

Pasaje paralele: Psalmii 16:6; 36:8; 37:7, 16; 40:8; Proverbe 3:13-18; 14:14; 15:13, 15, 30; 16:8; 17:1, 22; 30:8; Eclesiastul 9:7-9; Isaia 12:3; Ioan 15:11; 16:20-24; Romani 5:2; 12:12; 2 Corinteni 7:4; 8:2; 12:10; 1 Petru 1:8; 4:12, 13; Filipeni 4:4; 1 Tesaloniceni 5:16; Evrei 10:34; Iacov 1:2; 5:13; 1 Ioan 1:4.

Cântări: 27, 38, 57, 94, 100, [133], 237 [-].

Poeziile Zorilor, 163.

Lectură din Turn: Z ʼ10, 142 (R4603: Privilegiul și puterea rugăciunii ― VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ).

Lectură suplimentară: R2950.

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am fost eu bucuros săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Din ce motiv? Ce ajutoare sau ce obstacole am avut? Ce rezultate am obținut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.