Biblia în contrast cu Evoluţia

ȘTIAȚI CĂ: mulți, din cauza faptului că au învățat Evoluția în școli, colegii etc., au acceptat-o fără să constate vreodată personal dacă este sau nu în acord cu faptele și învățăturile Bibliei, și că toți ar trebui să facă o astfel de investigație?

 • Știați că, evoluționiștii estimează faptul că viața și omul au existat pe pământ oriunde de la o sută de mii până la milioane de ani, marea diversitate din aceste presupuneri fiind o bună dovadă că nu sunt demni de încredere?
 • Știați că, Biblia afirmă: „La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul” (Geneza 1:1), dar că nu ni se spune durata de timp dintre acest „început” și condițiile descrise în v. 2, când „pământul a fost [a existat, deși], fără formă și gol [pustiu și deșert]”, nici cât Spiritul sau puterea lui Dumnezeu s-a mișcat deasupra apelor sau le-a energizat (Geneza 1:2), înainte de a începe cele șase „zile” mari din Geneza 1, în timpul cărora pământul a fost pregătit pentru om?
 • Știați că, în Biblie termenul „zi” se referă adesea la o perioadă lungă (de exemplu 40 de ani — Psalmul 95:8-10; 1000 de ani — 2 Petru 3:8; întreg Veacul Evanghelic — 2 Corinteni 6:2) și că Geneza 1:14-18 arată că soarele și luna nu au devenit vizibile pe pământ până în a patra „zi”?
 • Știați că, prin urmare, aceste șase „zile” de creare nu au fost zile solare, de câte 24 de ore fiecare, ci epoci, Biblia indicându-le că sunt de câte 7000 de ani fiecare — deci că în ceea ce privește lungimea lor, declarațiile Bibliei (spre deosebire de ideile crezurilor din Veacurile Întunecate) și descoperirile științifice sigure pe sine nu sunt în dezacord, deși Biblia și Știința, ambele nu sunt de acord cu presupunerile nesăbuite ale evoluționistilor?
 • Știați că, Biblia nu spune că Dumnezeu a creat separat și individual tipurile numeroase de plante și animale, ci că Spiritul sau puterea Lui „s-a mișcat” (Geneza 1:2), adică a conceput sau a energizat, și în cele din urmă apele și pământul au dat plante și animale, fiecare după felul său (Geneza 1:12, 20, 24)?

ȘTIAȚI CĂ: un fel de Evoluție este posibil să fi fost folosit în creație, cu excepție în cazul omului — că Dumnezeu ar fi putut „produce” speciile de plante și animale inferioare prin dezvoltarea uneia din alta, sau separat din una sau mai multe forme simple de viață?

 • Știați că, nici Biblia, nici rocile nu dezvăluie exact ce metodă a fost folosită, dar că Biblia și Știința sunt de acord că speciile sunt acum fixate, fiecare „după felul său”, într-un mod neschimbător, astfel încât omul nu le poate amesteca cu succes una cu alta?
 • Știați că, dacă „Natura” sau „forța oarbă” ar fi fost creatorul, am vedea-o încă evoluând și regresând, în loc să vedem fixitatea tuturor speciilor din jurul nostru?
 • Știați că, amestecarea unor specii strâns înrudite produce uneori hibrizi (de exemplu, împerecherea măgarului cu iapa produce catârul), dar că astfel de hibrizi nu se pot reproduce?
 • Știați că, în experimentele domnului Darwin, de exemplu, cu porumbeii, în timp ce el dezvolta soiuri în cadrul unei specii, cu pene pe picioare, cu coroane etc., nu a fost capabil să schimbe porumbeii într-o altă specie — porumbeii săi rămâneau în continuare porumbei, și dacă soiurile sale speciale nu erau ținute separat de porumbeii de rând, ei degenerau curând la nivelul obișnuit?
 • Știați că, astfel, domnul Darwin a confirmat afirmația Bibliei potrivit căreia Dumnezeu a creat fiecare creatură după felul sau genul său, și că nu pot fi amestecate soiuri pentru a forma noi soiuri care s-ar putea reproduce, deoarece fiecare soi are propria sămânță în sine, după propriul său soi. (Geneza 1:11, 21, 24)?
 • Știați că, evoluționiștii nu au reușit să demonstreze că un gen a evoluat din altul, de exemplu, omul din animalele inferioare și că „verigile lipsă” dintre om și maimuță pe care le-au fabricat prin „reconstruirea” craniilor din câteva fragmente fosile și imaginație i-a făcut un motiv de râs, mai ales acum că „omul de Piltdown” al lor s-a dovedit a fi o înșelăciune?
 • Știați că, evoluționiștii susțin că invențiile minunate și cunoștința crescută din zilelor noastre sunt o dovadă că omul încă evoluează, din ce în ce mai sus; dar că aceste lucruri nu dovedesc Evoluția, deoarece capacitatea creierului omului acum nu este mai mare decât înainte, deși datorită invenției tiparului etc., el are acum mai multe ocazii de a-și folosi capacitatea creierului?

ȘTIAȚI CĂ: civilizațiile antice și maeștrii în arte din trecut arată că capacitatea creierului omului nu este mai mare acum decât a fost cu multe secole în urmă?

 • Știați că, Biblia arată că adevăratul motiv al creșterii cunoștinței, călătoriilor, invențiilor etc. este că ne aflăm în „timpul sfârșitului”, în privința căruia s-a prezis că „mulți vor alerga încoace și încolo, și cunoștința va crește” (Daniel 12:4), care va rezulta în marele Timp de Necaz (Daniel 12:1; Matei 24:21), în care trăim din anul 1914?
 • Știați că, Biblia învață (1) Perfecțiunea inițială a omului — că în cazul omului, Dumnezeu nu a stabilit doar ca pământul să dea, implicând astfel o dezvoltare, ca în cazul animalelor inferioare (Geneza 1:24), dar că El printr-o acțiune directă „a creat om după propriul său chip [mental, moral și religios, nu fizic]” și asemănare (Geneza 1:26, 27; vezi și Geneza 2:7, 21-23), „foarte bun”, „desăvârșit”, „drept” (Geneza 1:31; Deuteronom 32:4; Eclesiastul 7:29) și, prin urmare, potrivit să fie încercat pentru viață în fața baroului Justiției exacte?
 • Știați că, Biblia învață (2) Căderea omului de la perfecțiune — că, sub încercare, primul om Adam, un agent moral liber, a ales să nu asculte de Dumnezeu și ca rezultat a căzut de la perfecțiune în păcat și i-a cules pedeapsa — moartea — ca o sentință asupra lui și a tuturor urmașilor săi (Geneza 3:1-24; Romani 5:12-19; 1 Corinteni 15:21, 22)?
 • Știați că, Biblia spune despre antidotul perfect al lui Dumnezeu pentru căderea lui Adam de la perfecțiune: (3) Răscumpărarea, renunțarea de bună voie la viața Sa perfectă de către „omul Cristos Isus”, ca preț corespunzător pentru Adam și întreaga rasă din coapsele sale (1 Timotei 2:4-6; Matei 20:28; Romani 5:18, 19; 1 Ioan 2:2; Ioan 3:16) și efectul său, (4) Restabilirea, restaurarea „oricui va dori” din omenire la același fel de perfecțiune umană pe pământ de care Adam a avut la început (cei aleși, o excepție în planul lui Dumnezeu pentru omenire în general, obținând o recompensă cerească — Ioan 14:1-3; Evrei 10:34), restaurarea lumii va avea loc în decursul „timpurilor de restabilire a tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților Săi profeți din vechime”, în care omenirea în general va fi trezită din morți, după a Doua Venire a lui Isus (Faptele 3:19-23; 15:14-17; Romani 8:19-23; Ioan 5:28, 29)?

ȘTIAȚI CĂ: din cauza că evoluția învață că omul a evoluat din animalele inferioare și a continuat să evolueze, din ce în ce mai sus, ea neagă (1) Perfecțiunea inițială a omului și capacitatea lui de a fi încercat pentru viață înaintea baroului justiției exacte?

 • Știați că, din cauza că evoluția susține că omul a evoluat din maimuțe, primul om fiind un om-maimuță și că ulterior omul a progresat constant (un evoluționist afirmând: „Dacă omul a căzut, el a căzut în sus”), ea neagă (2) Căderea omului de la Perfecțiune, în păcat și moarte?
 • Știați că, din cauza că evoluția învață (a) că primul om a fost un om- maimuță, rezultă că un om perfect — Isus — nu putea fi necesar ca răscumpărare (preț corespunzător) pentru el, pentru că chiar și cel mai degradat om ar fi mai mult decât egal cu omul-maimuță al evoluției și pentru că învață (b) că omul progresează în mod constant, de aceea nu are nevoie de Mântuitor, ea neagă (3) Răscumpărarea?
 • Știați că, deoarece evoluția învață că primul om a fost un om-maimuță, ar fi un blestem nespus pentru omenire să fie restabilită la starea primului om și că, astfel, ea neagă (4) Restabilirea?
 • Știați că, deoarece evoluția neagă astfel, printre altele, aceste patru doctrine majore ale Bibliei, niciun credincios adevărat al Bibliei nu poate fi un evoluționist, neexistând loc de compromis?

● Știați că, ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie adevărat, deși face pe fiecare evoluționist un mincinos (Romani 3:4) și teoria lor „în mod fals numită, știință” (1 Timotei 6:20)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.