Adevărata Libertate

ȘTIAȚI Că: Mulți care cred că sunt cu adevărat liberi sunt de fapt în robie?

 • Știați că, în afară de unii care se află în sclavie fizică, mulți se află într-o adevărată robie, la modul figurat, a drogurilor, sexului ilicit, alcoolului, tutunului, vrăjitoriei, satanismului, religiilor false, jocurilor de noroc, lăcomiei, sporturilor, afacerilor, confesiunilor etc., ca niște lanțuri cu bile figurative din care nu sunt în stare să se elibereze?
 • Știați că, bărbatul și femeia au fost creați de Dumnezeu pentru a trăi veșnic pe pământ (Geneza 1:27, 28; 3:22) în adevărata libertate de frică, foame, sărăcie, boală, bătrânețe etc., și ca să se înmulțească și să umple pământul cu oameni care să trăiască împreună în bucurie, pace, fericire, fraternitate și bunăvoință?
 • Știați că, Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva mai prejos decât îngerii, ca să aibă stăpânire asupra pământului și a animalelor inferioare (Geneza 1:28; Psalmii 8:4-8), și le-a spus că pot mânca din rodul copacilor din grădină cu excepția unuia, și că dacă ei ar mânca din el, ar muri negreșit (Geneza 2:16, 17; 3:1-5)?
 • Știați că, atunci când au păcătuit mâncând din acest fruct ei și-au pierdut adevărata libertate și au căzut în „robia stricăciunii”, în păcat și moarte (Romani 5:12-19; 8:20, 21), și că toți copiii lor, familia umană, incluzându-mă pe mine și pe tine, s-au născut în păcat și s-au „format în nelegiuire”, sub sentința morții (Psalmii 51:5), fără libertate adevărată?
 • Știați că, Dumnezeu în infinita Sa Înțelepciune și Iubire a făcut un mare Plan în care singurul Său Fiu conceput, Logosul puternic, a devenit ființă umană, „omul Cristos Isus”, și de bunăvoie și-a depus viața ca preț de Răscumpărare pentru Adam și întreaga omenire, care se trage din el (Matei 18:11; Romani 5:6-8; Ioan 1:14; 3:14-17; Filipeni 2:5-11; 1 Timotei 2:4-6; Evrei 2:9-14; 1 Ioan 2:2)?
 • Știați că, Dumnezeu în marea Sa iubire a aranjat ca oricine dintre noi care recunoaștem și ne pare rău cu adevărat pentru păcatele și imperfecțiunile noastre din cauza eredității prin Adam și din propria noastră greșeală, poate oriunde și oricând să-i spună aceasta lui Dumnezeu în rugăciune și să ceară și să primească iertare și îndreptățire (îndreptare) și eliberare din robia faptelor moarte prin credința în Isus și în marele Său sacrificiu de Răscumpărare pentru noi (Faptele 4:10-12; 16:31; 20:21; Romani 4:25; 5:1; Galateni 2:16; Efeseni 2:8-10)?
 • Știați că, noi trebuie să-L acceptăm pe Isus ca Domn ( conducător sau inspector) și ca Mântuitor în devotament sau consacrare de a face voia lui Dumnezeu după cea mai bună capacitate a noastră (Faptele 2:36; 10:36; Evrei 10:7)?
 • Știați că, după ce în acest fel îl acceptăm pe Isus ca Domn și Mântuitor al nostru personal noi suntem „făcuți liberi” de robia păcatului și devenim „robii dreptății” ― că „acum, fiind făcuți liberi față de păcat și devenind robii lui Dumnezeu, avem rodul nostru spre sfințenie iar la sfârșit, viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Isus Cristos Domnul nostru” (Romani 6:18, 22, 23)?
 • Știați că, „acum nu este condamnare pentru cei în Cristos Isus, care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului” (Romani 8:1)?
 • Știați că, pe măsură ce începem „să umblăm în înnoirea vieții” cu Isus Cristos și progresăm, în curând nu ar mai trebui să fim în robia drogurilor, alcoolului, sexului ilicit, tutunului, jocurilor de noroc, vrăjitoriei, satanismului, religiei false etc. (Romani 6:5; 2Corinteni 5:17)?
 • Știați că, așa cum poporul lui Dumnezeu a fost la un moment dat în robia cumplită a lui Faraon în Egipt și a fost eliberat de Moise, în același fel a fost în robia cumplită a lui Satan, a păcatului, erorii, egoismului și a spiritului lumesc, dar avem libertate de stăpânirea lor prin Domnul nostru Isus, marele Moise antitipic?
 • Știați că, Isus a spus: „Dacă stăruiți în cuvântul meu [ca ascultători, supuși și gata să învățați], sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”. „De aceea dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi” (Ioan 8:32, 36; 2 Corinteni 6:17, 18)?
 • Știați că, pentru aceia dintre noi care suntem „discipoli cu adevărat” liberi ai lui Isus este necesar să „stăm tari în libertatea cu care Cristos ne-a făcut liberi și să nu ne prindem din nou în jugul robiei” în care am fost mai înainte (Galateni 5:1), sau în alte legături înșelătoare?
 • Știați că, Satan și slujitorii săi ne vor promite o libertate mai mare dacă urmăm căile lor, dar că „ei înșiși sunt robi ai corupției”, care vor căuta să ne prindă în mreajă și să ne înrobească din nou față de stricăciunea lumii, față de vechile noastre obiceiuri etc., ca niște lanțuri cu bile figurative, și să ne determine să ne întoarcem ca scroafa spălată la tăvălirea în noroi (2Petru 2:19-22)?
 • Știați că, pentru cei care în acest timp al răului și al mijloacelor necinstite (Filipeni 2:15, 16) își păstrează adevărata libertate în Cristos, și servesc „ca lumini strălucitoare” în această lume rea din prezent, „ținând sus cuvântul vieții”, Domnul are rezervate mari favoruri deosebite la venirea Sa „ceruri noi și un pământ nou, în care locuiește dreptatea” (2 Petru 3:13)?
 • Știați că, aceste mari favoruri divine sunt mult mai mari decât favorurile lui Dumnezeu pentru omenire în general, care le vor fi date în Împărăția de 1000 de ani a lui Cristos, când toată creația care suspină va fi eliberată „din robia stricăciunii, pentru a se bucura de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu”, își vor căpăta răsplata vieții veșnice pe pământ în Împărăție (Romani 8:19-23; Apocalipsa 21:2-4; 22:3)?

Ați dori mai multă informație cu privire la acest subiect?

Contactați-ne pentru detalii.

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.