8 FEBRUARIE

Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? — Matei 14:31.

Ce trebuie să facem ca să biruim lipsa de credință și ca să ne crească credința? Răspundem că, la fel ca apostolii din vechime, trebuie să ne rugăm: „Doamne, mărește-ne credința”. Iar apoi, procedând în armonie cu această rugăciune, fiecare trebuie să cultive credința în inima sa, prin aceea că: (a) încontinuu să-și împrospăteze memoria cu promisiunile divine, ajungând foarte familiar cu ele în Cuvântul Tatălui, și (b) tot mai mult și mai mult să-și aducă aminte că, după ce a făcut legământ cu Domnul, aceste promisiuni sunt ale sale și, în inima sa și cu buzele sale, el trebuie să le pretindă ca fiind ale sale înaintea Domnului în rugăciune cu mulțumire. El trebuie să le pretindă în gândurile sale și în discuțiile cu frații despre lucrurile sfinte — Z ’00, 170 (R2642).

*       *       *

Unul dintre cele mai ciudate fenomene de explicat este un creștin care se îndoiește. Având un Dumnezeu al înțelepciunii, dreptății, iubirii și puterii perfecte care se leagă cu jurământ să facă toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele său, având un Salvator făcut pentru el înțelepciune, dreptate, sfințire și eliberare, umplându-i toate lipsurile, scăpându-l de toate greșelile și desăvârșind în el tot ce este bine, având Spiritul care face ca el să fie un candidat pentru Împărăție și având orice este necesar pentru a ajunge acolo, de ce să se îndoiască? — PT 1934, 15.

Pasaje paralele: Iov 30:20; Psalmii 22:2; 31:22; 42:5, 6; 49:5; 73:13-17; 77:3, 7-9; Proverbe 24:10; Isaia 40:27, 28; 49:14, 15; Ieremia 8:18; 15:18; 45:3; Plângerile 3:8, 17, 18; 5:20; Matei 8:23-27; 14:29-31; 17:14-21; 28:17; Marcu 4:38-40; Geneza 12:12, 13; Exodul 14:10-15.

Cântări: 197 [143], 63, 110 [65], 293 [-], 305 [-], 328 [183], 330 [-].

Poeziile Zorilor, 65: „Puțin credinciosule”.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 88 (R5424: Să continuăm „cu o deplină siguranță a credinței”  ― VDM, Vol. 14, Nr. 6, pag. 1022).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am exercitat eu credință săptămâna aceasta sau m-am îndoit? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 8 FEBRUARIE (Cântarea 146)