Războiul împotriva sărăciei

ȘTIAȚI CĂ: multe țări — în special SUA — depun eforturi nobile, pe scară largă, pentru îmbunătățirea condițiilor celor care au nevoie — financiar, social, educațional și fizic? Știați că, sărăcia, la fel ca boala, durerea, tristețea, suferința, deznădejdea, ignoranța, superstiția, nebunia, exploatarea și depravarea morală și religioasă, există deoarece

PAZĂ DE POTICNIRE

„Mare este pacea celor care iubesc legea Ta, și nimic nu-i face să se poticnească” – Psalmii 119:165. ESENȚA textului nostru se află în afirmația: „care iubesc legea Ta”. La început, ni s-ar putea părea că legile sunt greu de iubit, că legile sunt restricții, piedici. Regulile și reglementările pot